Sjätte AP-fonden

Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen. Sedan starten har AP6 bidragit med 58 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet.
AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2022/23 uppgå till 68,6 miljarder kronor. 

Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. En viktig del i strategin är kombinationen av högkvalitativa fondutfästelser och co-investeringar där hållbarhet är fullt integrerat genom hela investeringsprocessen och ägandefasen. Sedan starten har AP6 bidragit med 58 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet.
AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2022/23 uppgå till 68,6 miljarder kronor.