Järfällahus-logo

Järfällahus

Järfällahus AB är Järfällas kommunägda fastighetsbolag, som har till uppgift att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt i Järfälla. Vi äger och förvaltar över 5 600 lägenheter och 482 kommersiella lokaler i Järfälla kommun - från Barkarby i söder till Stäket i norr. www.jarfallahus.se

Järfällahus AB är Järfällas kommunägda fastighetsbolag, som har till uppgift att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt i Järfälla. Vi äger och förvaltar över 5 600 lägenheter och 482 kommersiella lokaler i Järfälla kommun - från Barkarby i söder till Stäket i norr. www.jarfallahus.se

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye