Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, är en arbetsgivar- och serviceorganisation med unik kunskap om Svenska kyrkans verksamheter. Vi biträder församlingar, pastorat och stift i deras roller som arbetsgivare genom att

  • teckna avtal, löner och arbetsvillkor för Svenska kyrkans cirka 22 000 anställda
  • biträda och företräda de drygt 600 medlemmarna vid avtalstvister
  • erbjuda ett brett utbud av utbildningar, medlemsaktiviteter och ledarskapsprogram, på plats, på distans och online
  • erbjuda rådgivning inom avtals-, arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet
  • driva utvecklingsfrågor som gagnar medlemmarna

Vår verksamhet ska bedrivas utifrån våra medlemmars behov inom arbetsgivarområdet. Medlemsnytta i framkant.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, är en arbetsgivar- och serviceorganisation med unik kunskap om Svenska kyrkans verksamheter. Vi biträder församlingar, pastorat och stift i deras roller som arbetsgivare genom att

  • teckna avtal, löner och arbetsvillkor för Svenska kyrkans cirka 22 000 anställda
  • biträda och företräda de drygt 600 medlemmarna vid avtalstvister
  • erbjuda ett brett utbud av utbildningar, medlemsaktiviteter och ledarskapsprogram, på plats, på distans och online
  • erbjuda rådgivning inom avtals-, arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet
  • driva utvecklingsfrågor som gagnar medlemmarna

Vår verksamhet ska bedrivas utifrån våra medlemmars behov inom arbetsgivarområdet. Medlemsnytta i framkant.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye