Vårdföretagarna

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Månadens Vårdkörapport personer i arbetsför ålder: Av 20 regioner hade mer än 30 procent av de i arbetsför ålder väntat på en första kontakt med en specialist väntat längre än vårdgarantin4.12.2023 10:25:50 CET | Pressmeddelande

I region Norrbotten hade 55 procent, motsvarande 5 300 personer, av de i arbetsför ålder som väntade på en första kontakt med en specialist väntat längre än 90 dagar. I Västerbotten hade 54 procent, motsvarande 2 800 personer, av de i arbetsför ålder som väntade på en åtgärd/operation väntat längre än 90 dagar.

Vårdföretagarna presenterar ny äldreboendeprognos: Omfattande brist på äldreboenden – 28 000 nya platser behövs till 203224.11.2023 12:39:27 CET | Pressmeddelande

Vårdföretagarnas prognos indikerar att det behövs 28 000 fler platser på äldreboenden fram till år 2032. Det innebär att omkring 460 nya boenden behöver byggas under perioden – en byggtakt vi inte är i närheten av idag. I det kortare perspektivet, till och med år 2024, bedömer vi att det behövs omkring 6000 nya platser, medan enbart 3000 är planerade att byggas enligt Boverkets uppgifter.

Ett år efter valet - Vårdköernas utveckling i storstadsregionerna3.10.2023 07:39:49 CEST | Pressmeddelande

Rapporten visar andel och antal i kön som väntat längre än 90 dagar i augusti 2022 och 2023 på en åtgärder/operation inom 4 olika specialiteter i de tre storstadsregionerna Region Stockholm har andelen som väntat längre än 90 dagar i vårdkön inom dessa fyra specialiteter ökat det senaste året. I Region Västra Götaland har andelen som väntat längre än 90 dagar i vårdkön inom tre av dessa fyra specialiteter ökat det senaste året. I Region Skåne har andelen i vårdkön som väntat längre än 90 dagar på åtgärd/operation inom dessa fyra specialiteter minskat de senaste året.

Debattartikel - Svik inte dem med behov av personlig assistans. Altinget.6.9.2023 09:54:53 CEST | Pressmeddelande

Under flera år har riksdagens årliga uppräkning av schablonersättningen, den ersättning per timme man får för att utföra personlig assistans, understigit de kollektivavtalade löneökningarna. Det innebär att ett företag som bedriver personlig assistans med kollektivavtal för sina medarbetare för varje år får mindre pengar över till exempelvis arbetsledning och arbetsmiljöarbete.

Månadens vårdkörapport. Splittrad bild av vårdköerna i Region Gotland28.6.2023 08:03:42 CEST | Pressmeddelande

Utvecklingen av vårdköerna inom Region Gotland är splittrad. Å ena sidan har antalet personer som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar för ett första möte med en specialist minskat tydligt under 2023. Å andra sidan har antalet personer som väntat på en åtgärd /operation ökat tydligt från hösten 2022 och framåt. En hypotes till den splittrad bilden är att när antalet som får en första kontakt med en specialist inom vårdgarantin ökar så leder det till att fler hamnar i kön till en åtgärd/operation. Övergripande har dock Region Gotland relativt få personer i förhållande till folkmängden som har väntetider längre än 90 dagar. Det gäller både en första kontakt med en specialist och en åtgärd/operation

Rapport vårdköer - Norrbotten och Värmland har väntetider på över ett år5.6.2023 09:12:40 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialstudie av vårdköer: Väntetider som överstiger ett år i regionerna I Region Norrbotten hade 19 per 1 000 invånare väntat mer än 365 dagar på ett första möte med en specialist i april 2023. Det motsvarade totalt 4 700 personer. I Region Värmland hade drygt 3 per 1 000 invånare väntat mer än 365 dagar väntade på en åtgärd/operation i april 2023. Det motsvarande drygt 900 personer.

Vårdföretagarna rekryterar Ida Ingerö till rollen som näringspolitisk chef16.5.2023 09:22:35 CEST | Pressmeddelande

Ida Ingerö kommer närmast från en tjänst som senior kommunikatör på Svenskt Näringsliv och arbetade till september förra året som näringspolitisk expert inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans på Vårdföretagarna. Hon har tidigare bland annat arbetat som biträdande presschef på Systembolaget och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Ida tillträder sin tjänst den 21 augusti.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se