Lernia

Om Lernia
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens arbetsmarknad. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 25 år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 510.11.2023 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Trots sviktande tillväxt ökar optimismen kring Norrbottens arbetsmarknad1.11.2023 08:55:57 CET | Pressmeddelande

Miljardsatsningarna på fossilfritt stål, batteritillverkning och gruvdrift kräver tusentals nya medarbetare. Att lösa kompetensbristen pekas ut som helt avgörande för både industrins gröna omställning och svensk konkurrenskraft i stort.[1] Investeringarna och det starka behovet av arbetskraft återspeglas tydligt i norrbottningarnas syn på den lokala arbetsmarknaden. Förra året var 67 procent av de boende i Norrbotten positiva till utvecklingen på arbetsmarknaden. En siffra som nu växt till hela 73 procent och bara åtta procent är negativa. Det är större optimism än i något annat län i landet och skiljer sig markant från rikssnittet där bara 45 procent är optimistiska och var femte, 18 procent, är negativa. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Var tionde i Jönköping är orolig över att förlora jobbet på grund av AI31.10.2023 08:46:20 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Många i Jönköpings län är rädda för att bli av med jobbet. Orsaken är både AI och som konsekvens av det ekonomiska läget. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5 000 svenskar.

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 september 2023: Intäkterna ökar men rörelseresultatet minskar26.10.2023 13:21:55 CEST | Pressmeddelande

För tredje kvartalet 2023 ökade Lernias nettoomsättning i jämförelse med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade med 8 procent för kvartalet och med 5 procent för delårsperioden. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster minskade jämfört med föregående år och uppgick för tredje kvartalet till 22 (32) mkr och för delåret till 4 (45) mkr.

Tre av tio uppger att de behöver kompetensutveckling och var tionde är rädd för att bli av med jobbet på grund av AI26.10.2023 07:59:10 CEST | Pressmeddelande

Kompetenskraven på arbetsmarknaden accelereras av den snabba teknikutvecklingen. Industrin automatiseras och artificiell intelligens (AI) får en alltmer framträdande roll i våra liv. Behovet av praktisk och teknisk arbetskraft är stort, i synnerhet i industriboomens Norrland. Samtidigt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Många är rädda för att bli av med jobbet, både på grund av AI och som konsekvens av det ekonomiska läget. Men i norra Sverige ökar optimismen kring arbetsmarknadens utveckling. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Lernia i Almedalen 202313.6.2023 13:44:37 CEST | Pressmeddelande

Kompetensbristen och hållbart arbetsliv står högt upp på agendan för både företag och samhälle. Arbetslösheten är låg men de som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårt att komma in. Samtidigt ställer den gröna omställningen och utvecklingen i Norra Sverige höga krav på kompetensförsörjningen. Vikten av ett hållbart arbetsliv har aldrig varit större. I år känns det extra viktigt att diskutera framtidens arbetsmarknad, hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning under Almedalsveckan.

Lernia på Järvaveckan och Jobbfestivalen - för att få fler i arbete med hjälp av AI-matchningstjänsten Leja22.5.2023 09:32:16 CEST | Pressmeddelande

När Järvaveckan respektive Jobbfestivalen 2023 går av stapeln är Lernia på plats i Almegas tält för att hjälpa människor som står utan jobb eller vill byta bana i livet. Lernia har lång erfarenhet av att arbeta med personer som inte har svenska som modersmål och erbjuder en rad anpassade tjänster för att matcha människor till jobb eller utbildning som leder till jobb.

Lernia godkänd leverantör rusta och matcha 2, storsatsar med AI för att snabbare få arbetslösa i jobb3.5.2023 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Från den 17 april gäller den nya tjänsten rusta och matcha 2 där Arbetsförmedlingen tillsammans med leverantörer hjälper arbetssökande att hitta arbete eller påbörja reguljära studier på så kort tid som möjligt. I mars 2023 rapporterades 335 000 inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,4 procent. Lernia, som är en av de största leverantörerna erbjuder nu matchning med hjälp av AI för att snabbare få deltagare i arbete.

Piteåutbildning ska öka kompetensen för ventilationsoptimering – kan spara 11 miljoner ton CO220.4.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Norra Sverige går i bräschen för den gröna omställningen. För att ro klimatmålen i hamn krävs en injektion av kompetenta medarbetare som med teknikens hjälp förbättrar och effektiviserar vårt resursanvändande. Ett viktigt yrke är ventilationsingenjör, där en stor del av kompetensen handlar om energieffektivisering. För att möta näringslivets stora efterfrågan på yrket startar utbildnings-, matchnings-, och bemanningsaktören Lernia till hösten en yrkeshögskoleutbildning för att utbilda fler ventilationsingenjörer med bas i Piteå.

Teknisk spetsutbildning ska framtidssäkra kompetensen i Trollhättan18.4.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige är ett exportberoende land och exportvärdet uppgår till 45 procent av BNP. Hela 70 procent av allt som exporteras är tillverkade produkter som görs eller förädlas i Sverige, enligt SCB. Trollhättan har en lång och stolt tradition som nav för den svenska fordonstillverkningen. Samtidigt hopar sig orosmolnen bland många av de tillverkande företagen – jobben kan hamna utomlands när företagen inte hittar rätt kompetens. Både digitaliseringen och den gröna omställningen av industrin ställer helt nya krav. Nu öppnar utbildnings-, matchnings-, och bemanningsföretaget Lernia ansökan till produktionstekniker i Trollhättan.

Västeråsutbildning ska framtidssäkra Mälardalens industri- och logistikkompetens14.4.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige är ett exportberoende land och exportvärdet uppgår till 45 procent av BNP. Västerås har landets näst högsta exportvärde per capita. Samtidigt hopar sig orosmolnen bland många av Västmanlands logistikparker och industriföretag – det är svårt att hitta teknisk personal. Utmaningen i att hitta rätt kompetens riskerar att göra företagen mindre konkurrenskraftiga. För att minska kompetensbristen satsar utbildnings-, matchnings-, och bemanningsföretaget Lernia på utbildningen till automationstekniker. Nu öppnar ansökan till den två år långa yrkeshögskoleutbildningen som ger goda jobbchanser.

Spetsutbildning ska stävja den alarmerande ingenjörsbristen12.4.2023 09:25:55 CEST | Pressmeddelande

Det pågår en fjärde industriell revolution i Sverige. Med hjälp av hög grad automatisering och högteknologisk produktion blir industrin både konkurrenskraftig och miljösmart. Omvandlingen innebär också nya kompetensbehov. Norrbotten bär den globala ledartröjan för den nya typen av grön och tekniskt avancerad industri. En nyckelkompetens i de snabbt växande industrierna är underhållsingenjörer. De ansvarar för underhållsarbetet så de automatiska processerna flyter felfritt. Nu öppnar ansökan till distansutbildningen till underhållsingenjör.

Storsatsningar i industrin skapar brist på kompetens – fler utbildade svetsare behövs6.4.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Industriboomen i norr ställer höga krav på yrkeskompetens. Northvolts etablering i Skellefteå, byggandet av Norrbotniabanan och stålproduktion utan kol är några miljardsatsningar som kraftigt påverkar arbetsmarknaden i Västerbotten. Det är också satsningar där kompetens inom svetsning är starkt nödvändiga, en utmaning då det idag saknas 3000 svetsspecialister. För att möta den stora efterfrågan på svetskompetens i regionen erbjuder utbildnings-, matchnings-, och bemanningsföretaget Lernia utbildningen Internationell svetsspecialist i Skellefteå som ger avgörande nyckelkompetens på kort tid.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Om Lernia
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens arbetsmarknad. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 25 år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.