Sida-logo

Sida

För mer information kontakta Sidas presstjänst på:

08–698 55 55, press@sida.se eller https://www.sida.se/press

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen.
I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Humanitärt stöd fördelas till 30 humanitära kriser22.4.2024 13:34:30 CEST | Pressmeddelande

Människors humanitära behov fortsätter öka på grund av fler konflikter, ökade brott mot internationell rätt, och att klimat- och naturkatastrofer blivit vanligare och mer omfattande. Allt fler människor lever i hungersnöd, på flykt från sina hem och under hot om våld och förtryck. Sverige genom Sida fördelar nu 4,3 miljarder kronor till 30 humanitära kriser genom 19 humanitära partner. De kriser som får mest stöd är DR Kongo, Afghanistan, Sudan, Jemen och Etiopien.

Var tredje ukrainare behöver humanitärt stöd23.2.2024 16:08:40 CET | Pressmeddelande

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är en tredjedel av ukrainarna på flykt från sina hem, varav de flesta är kvinnor. 14,6 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Sverige genom Sida ger nu nya stöd på sammanlagt 74 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommittén ICRC och till den humanitära landfonden UHF. Pengarna går bland annat till kontantstöd, hälsovård och livsmedel och för att säkra tillgången till vatten, värme och elektricitet. Det viktiga arbetet med att återförena familjemedlemmar som kommit ifrån varandra på grund av kriget ingår också.

Ökat svenskt stöd till drabbade i Gaza8.2.2024 06:20:00 CET | Pressmeddelande

Den humanitära situationen i Gaza fortsätter att eskalera och FN varnar för hungersnöd och smittspridning. Sverige genom Sida går in med ytterligare 10,2 miljoner kronor i stöd till International Rescue Committee (IRC) för akutsjukvård. Sida bereder ytterligare stöd om 69 miljoner kronor till flera humanitära organisationer. Samtidigt avvaktar Sida pågående utredningar om påstådda anklagelser mot UNRWA-personal innan beslut om ytterligare utbetalningar till UNRWA kan fattas.

Fortsatt starkt stöd för svenskt bistånd27.12.2023 09:14:11 CET | Pressmeddelande

I en värld som präglas av krig och konflikt, och på hemmaplan av höjd ränta och ökade matpriser har inställningen till bistånd blivit mer positiv. Fler än tidigare år, anser att Sveriges bistånd är effektivt, samtidigt som förtroendet för att biståndet kan bidra till en bättre värld ökar. Det visar Sifos årliga attitydmätning av svenskt bistånd, som görs på uppdrag av Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete.

Humanitära stöd till civilbefolkningen i Gaza8.11.2023 17:03:46 CET | Pressmeddelande

Den humanitära katastrofen och de hårda begränsningarna mot att transportera in livräddande förnödenheter såsom vatten, mat, mediciner och bränsle gör läget för mer än 3,1 miljoner människor i Palestina oerhört kritiskt. Biståndsmyndigheten Sida ger humanitära stöd på ytterligare drygt 60 miljoner kronor till den utsatta civilbefolkningen i Palestina, där majoriteten av de drabbade är kvinnor och barn. Sammanlagt har Sida under året gett 195 miljoner i humanitärt bistånd till befolkningen i Palestina.

Stöd till drabbade av konflikten i Nagorno- Karabach26.9.2023 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

Situationen i regionen Nagorno-Karabach är allt mer kritisk efter den senaste tidens utveckling och ett stort antal människor är i behov av humanitärt stöd. Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, Sida, ger nu ett stöd på 15 miljoner kronor till Internationella Rödakorskommittén (ICRC) för att möta människors akuta behov bland annat med sjuktransporter, mat och kontantbidrag för att kunna köpa det nödvändigaste.

Stort svenskt stöd till sex- och samlevnadsundervisning i Afrika2.7.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Motståndet mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ökar i södra Afrika samtidigt som andelen ungdomsgraviditeter är högst i världen, kunskapen om hiv är begränsad och många unga saknar tillgång till preventivmedel. Ett svenskstött program för sexualundervisning har under 2018–2023 nått miljontals ungdomar och vuxna. Nu ger Sida ytterligare 353 miljoner till FN-organet Unesco för en fortsättning fram till 2027 i 35 afrikanska länder.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

För mer information kontakta Sidas presstjänst på:

08–698 55 55, press@sida.se eller https://www.sida.se/press

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen.
I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye