Statens veterinärmedicinska anstalt

Här finns bara våra pressmeddelanden, pressbilder och annat nås i första hand från vårt pressrum på vår hemsida: www.sva.se/om-oss/pressrum. Via förstasidan www.sva.se nås också de nyheter av lägre allmänintresse som riktar sig till veterinär-, vilt, och livsmedelsbranscherna. 

 

Friska djur – trygga människor

Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur – trygga människor.https://www.sva.se

En månad efter utbrottet: fortsatt uthållighet avgörande i bekämpningen av afrikansk svinpest6.10.2023 08:00:18 CEST | Pressmeddelande

I dag är det en månad sedan Sveriges första fall av afrikansk svinpest bekräftades. Flera aktörer samarbetar för att bekämpa utbrottet, och målbilden är att utrota smittan helt. Det kräver fortsatt omfattande insatser – och inte minst förståelse för att arbetet kommer att pågå under lång tid. Uthållighet är avgörande både i arbetet med att stoppa smittan och för alla som måste följa restriktioner i den smittade zonen.

Undvik att sprida afrikansk svinpest med foder och matrester5.7.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Årets torka kan medföra en ökad risk att afrikansk svinpest (ASF) förs in i Sverige. Orsaken är att djurägare kan behöva köpa in hö, halm och foder från ASF-smittade länder. Du som är grishållare behöver följa vissa rekommendationer för att minska risken för smitta med importerat foder, detta gäller även för andra djurhållare som tar in foder från ASF-länder för att minska risken för smittspridning till vildsvin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Här finns bara våra pressmeddelanden, pressbilder och annat nås i första hand från vårt pressrum på vår hemsida: www.sva.se/om-oss/pressrum. Via förstasidan www.sva.se nås också de nyheter av lägre allmänintresse som riktar sig till veterinär-, vilt, och livsmedelsbranscherna. 

 

Friska djur – trygga människor

Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur – trygga människor.https://www.sva.se

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye