Skogsindustrierna
Skogsindustrierna

Skogsindustrierna – organisationen för företag som förädlar trä till fossilfria och förnybara material och produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. 

I Skogsindustriernas mediebank finner du bilder från svenskt skogsbruk, våra medlemsföretag samt många exempel på vad den fossilfria, cirkulära och förnybara råvaran svenskt trä kan användas till. Där hittar du även pressbilder på våra medarbetare på Skogsindustrierna och Svenskt Trä samt våra logotyper.

Gallring i skogen

Vid skötsel av ung- och gallringsskog kan det handla om att skapa nya framtida naturvärden. I skogar som ligger invid tätorter eller bostadsområden är behovet att beakta skogens upplevelsevärden särskilt stort. Det kan till exempel innebära att man gallrar skogen i omgångar. Ibland kan man också behöva öppna upp i en tät skog och på så sätt göra den mer attraktiv att vistas i eller att gynna lövträd på bekostnad av barrträd.

  • Byline: Foto: Michael Engman / Skogsindustrierna
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Gallring i skogen

Skogsindustrierna – organisationen för företag som förädlar trä till fossilfria och förnybara material och produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. 

I Skogsindustriernas mediebank finner du bilder från svenskt skogsbruk, våra medlemsföretag samt många exempel på vad den fossilfria, cirkulära och förnybara råvaran svenskt trä kan användas till. Där hittar du även pressbilder på våra medarbetare på Skogsindustrierna och Svenskt Trä samt våra logotyper.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye