Svenskt Trä

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Sara Kulturhus nomineras till Träpriset 202423.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Sara Kulturhus i Skellefteå är en av de nominerade i 2024 års upplaga av den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar den tid vi lever i. Sara Kulturhus nomineras för att ligga i framkant inom träbyggandet, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Fjärrkylacentralen i Göteborg nominerad till Träpriset 202423.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Fjärrkylacentralen på Medicinareberget i Göteborg är en av kandidaterna i den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar vår samtid. Fjärrkylacentralen är nominerad för den arkitektoniskt höga ambitionsnivån för en infrastrukturanläggning.

Årets limträbyggnader är storskaliga, spektakulära och hållbara14.12.2023 14:32:03 CET | Pressmeddelande

Att limträ bidrar till hållbara byggnader med starka identiteter blir tydligt när limträbranschen sammanfattar det gångna året. Även om den kraftiga konjunktursvackan påverkat delar av branschen, har intresset för limträ ökat i det storskaliga byggandet. Här bjuder landets limträtillverkare på spektakulära projekt uppförda under 2023 och som alla banar väg för ett mer hållbart samhälle.

Svenskt Trä lanserar en ny generation av Produktdatakatalog för byggmaterial och träprodukter23.11.2023 09:27:58 CET | Pressmeddelande

Den nya Produktkatalogen underlättar för underhåll och cirkularitet av träprodukter. Den ska även möta behov av generisk produktdata för utformning av miljö- och klimatpåverkansmål samt fungera som underlag vid upphandling och leveranser. Produktkatalogen är baserad på EU-harmoniserade produktstandarder i kombination med nationella data mallar och specifikationer.

Seminarium för träbyggande gav viktiga insikter om branschens projekt och initiativ – i omställningen mot ett klimatneutralt samhällsbyggande14.11.2023 13:29:26 CET | Pressmeddelande

Närmare 350 deltagare var på plats när den tionde upplagan av Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä ägde rum. Denna gång i Malmö. Dagen bjöd på fördjupningar och case-exempel utifrån de fyra temablocken; Välj trä, Forskning, utveckling & innovation, Konsten att nyttja det redan byggda samt Förnyelsebart & klimatneutralt. Dessutom delades pris ut till bästa examensarbete inom trä och träbyggande.

PRESSINBJUDAN: Lunchsamtal vid Trämarknaden i Karlstad 16 november7.11.2023 07:45:00 CET | Pressmeddelande

Representanter för press och media hälsas välkomna till lunchsamtal med branschorganisationen Svensk Trä samt företrädare från svensk och internationell träindustri. Trämarknaden har i år fokus på skogs- och sågverksnäringens roll i den gröna cirkulära omställningen. Under lunchen ges möjlighet att ställa frågor till konferensens talare om aktuella ämnen, marknadsläge och trender inom träindustrin.

Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä visar vägen mot det klimatneutrala samhällsbyggandet16.10.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 9 november arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä den årliga seminariedagen Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. Under temat ”Fyra steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande” gör Svenskt Trä och inbjudna föredragshållare nedslag i olika aspekter av träbyggande, med fokus på resurseffektivitet, innovation och cirkulära affärsmodeller.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye