BioInnovation
BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 Finansiärer

 BioInnovation är initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO

Mer kunskap, samverkan och ändamålsenligt regelverk behövs för att förverkliga visionen om biobaserad plast, visar ny rapport19.9.2023 10:50:18 CEST | Pressmeddelande

Vilka framtida insatser kopplat till biobaserad plast bidrar till omställningen mot en mer hållbar och biobaserad ekonomi? Att söka svar på den frågan har varit syftet med den områdesanalys som Chalmers Industriteknik har genomfört på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Ökad kunskap och samverkan är två viktiga slutsatser.

Stor potential för pappersbaserad textil i Sverige6.9.2023 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pappersbaserad textil är en mångårig tradition från Asien. Kan området få renässans och vidareutvecklas när textilindustrin ska ställa om? Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i Sverige? En områdesanalys från BioInnovation visar att materialet har fördelar i och med ett lågt klimatavtryck vid framställningen, att garnet kan färgas och beredas i befintlig pappers- och textilindustri, samt kan ha kort väg till återvinning. Men mer forskning behövs.

Ny rapport ger ökad förståelse för utvecklingsbehov i den biobaserade kemiindustrin31.3.2023 08:56:57 CEST | Pressmeddelande

På uppdrag av BioInnovation har NiNa Innovation genomfört en områdesanalys i syfte att öka förståelsen kring den biobaserade kemiindustrin och dess utvecklingsbehov. En viktig slutsats är att utvecklingen av biobaserad kemiindustri behöver gå hand i hand med andra åtgärder för att reducera produkternas klimatpåverkan. En intressant och positiv observation är att konsumentdriven efterfrågan är en av de starkaste drivkrafterna för omställning.

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats3.11.2022 14:09:15 CET | Pressmeddelande

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri26.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 Finansiärer

 BioInnovation är initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO