Teknikföretagen

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Pressinbjudan: ”Oväntat piggt USA skjuter på nedgången”7.11.2023 14:35:20 CET | Pressmeddelande

Har USA undvikit en nedgång i ekonomin eller är den bara satt på vänt? Sverige har gått bättre än Eurozonen historiskt men nu krymper svensk ekonomi – varför? Vilka bedömningar gör Industriekonomerna för resten av året och 2024 för världsekonomin, USA, Kina, Eurozonen och Sverige? Vilka bedömningar gör de för industriproduktionen? Är den svaga kronan ett kvitto på en svag svensk ekonomi samt hur utvecklas inflation och räntor?

Staten behöver ta ett större ansvar för utbyggnaden av ny elproduktion16.10.2023 10:05:00 CEST | Pressmeddelande

Utbyggnaden av ny elproduktion i Sverige haltar trots att efterfrågan finns och kommer att öka framöver. Teknikföretagen har låtit konsultföretaget ELS Analysis studera problemen på marknaden som förklarar varför investeringar i ny elproduktion går långsamt och vad politiken kan göra åt det. Ett snabbt svar är att staten behöver ta ett mycket större ansvar för utbyggnaden av ny elproduktion.

Pressinbjudan: Riv hindren för ny elproduktion – ny rapport berättar hur6.10.2023 09:23:45 CEST | Pressmeddelande

Hur kommer det sig egentligen att investeringarna i ny elproduktion uteblir trots att vi vet att efterfrågan inom kort kommer att skjuta i höjden? Teknikföretagen har låtit ELS Analysis utreda vilka hinder som ligger i vägen för de investeringar som är avgörande för att Sverige ska lyckas med den gröna omställningen. Välkommen till en frukost med presentation och diskussion av rapporten!

Nytt system för arbetstillstånd behöver styra hårdare mot kortare handläggningstider12.5.2023 14:06:53 CEST | Pressmeddelande

Migrationsverket presenterade idag en ny modell för att hantera arbetstillståndsärenden i syfte att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Bransch- och arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen, TechSverige och Innovationsföretagen är positiva till regeringens ambitioner men pekar på att den modell som presenterats idag behöver vässas för att träffa rätt och ger flera inspel till utformningen av det nya systemet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.