Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping

Pressjour - för journalisterPressjouren är bemannad dygnet runt. Utanför ordinarie arbetstid (08-17) har vi framför allt möjlighet att svara på frågor kopplat till större driftstörningar.

Tel:013-20 91 40press@tekniskaverken.se

Är du journalist och vill komma i kontakt med en talesperson eller områdesexpert? Vill du göra en intervju eller få en kommentar? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Vi strävar efter att ge media snabb respons i alla frågor som berör vår verksamhet.  

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra 215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 

Pressinbjudan: Tekniska verken bygger framtidens laddplats för tung trafik20.9.2023 12:00:00 CEST | Pressinbjudan

Med målet att bli en av de första i Europa med MCS-standard (Megawatt Charging System) bygger Tekniska verken i samverkan med Scania och Mjölby kommun en ny laddplats med strategisk placering längs E4:an vid Mjölby. Här ska du kunna ladda en långtradare på bara 45 minuter. Stationen kommer också att bli en pilot för nya lösningar vad gäller smarta elnät och lagring av energi. Nu är det dags att sätta spaden i backen!

Tekniska verken, Svensk Däckåtervinning och Rubber Innovation vill skapa cirkulär återvinning av däck24.7.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Genom en avsiktsförklaring undersöker Tekniska verken, Svensk Däckåtervinning och Rubber Innovation nu möjligheten att samarbeta kring återvinning av uttjänta däck i en industriell symbios. Visionen är att Rubber Innovation ska kunna etableras intill Svensk Däckåtervinnings existerande anläggning på Gärstad, och vidareutveckla det granulat som Svensk Däckåtervinning producerar.

Ny fiskväg i Laxberg – så påverkas Sommens vattennivå under byggtiden5.7.2023 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan april i år är det klart att Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS) ska bygga en ny fiskväg vid dammen i Laxberg. Fiskvägen skapas för att både fiskar och andra vattenlevande arter obehindrat ska kunna passera mellan Svartån och Sommen. Nu är det avgjort hur de olika byggfaserna kommer att ligga och vilka vattennivåer som planeras i Sommen under byggtiden. Målet är att påverkan ska bli så liten som möjligt på både människa och natur.

Tekniska verken säkrar elnätet för framtiden21.6.2023 10:43:26 CEST | Pressmeddelande

Genom omfattande investeringar i elnätet i både Linköping, Katrineholm och Mjölby säkrar Tekniska verken upp en stabil elförsörjning även för framtida behov av el. Det handlar bland annat om ökad kapacitet för att möta efterfrågan på solelsproduktion och snabbladdning av elfordon, förbättrade besiktningsmöjligheter och vädersäkring av elledningar. Under 2023 uppgår investeringarna till över 330 miljoner kronor.

Tekniska verken tar helhetsgrepp i avfallsfrågan12.6.2023 07:30:26 CEST | Pressmeddelande

Senast under 2026 ska Linköpingsborna kunna sortera förpackningar av plast, papper, glas och metall vid sitt boende istället för att behöva åka till en återvinningsstation eller en bemannad återvinningscentral med dessa. Tekniska verken arbetar just nu för att hitta lösningar på hur allt ska fungera så bra som möjligt rent praktiskt. Arbetet bygger på den förordning om producentansvar för förpackningar som regeringen presenterade i juni 2022.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Är du journalist och vill komma i kontakt med en talesperson eller områdesexpert? Vill du göra en intervju eller få en kommentar? Kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Vi strävar efter att ge media snabb respons i alla frågor som berör vår verksamhet.  

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra 215 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar.