Hörselskadades Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresseorganisationer för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse. Vi arbetar för att skapa ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

  • Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresseorganisationer för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse. Vi arbetar för att skapa ett hörselsmart samhälle, där landets 1,5 miljoner hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

  • Hörselskadades Riksförbund