Saco

Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som samlar närmare en miljon medlemmar i 21 fackförbund. Vi driver akademikers intressen på arbetsmarknaden.

Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som samlar närmare en miljon medlemmar i 21 fackförbund. Vi driver akademikers intressen på arbetsmarknaden.