Livsmedelshandlarna

För bättre affärer

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som utvecklats från att en gång ha haft en mer kontrollerande funktion till att idag utgöra ett stöd för handlaren samt att agera som branschföreträdare inom en rad områden.

Livsmedelshandlarnas arbetsuppgifter har under åren anpassats till tidens krav och förväntningar; ransone-ringskuponger under krigsåren, priskontroll under efterkrigstiden, prisstopp, jordbruksregleringar under sjuttio- och åttiotalen. I varje fas har Livsmedelshandlarna spelat en viktig roll för svensk dagligvaruhandel.

För mer information gå till www.livsmedelshandlarna.se

EUs nuvarande inriktning: Death by a thousand papercuts22.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

EU är inne på en farlig väg som riskerar att förvandla unionen till ett Skansen, där inget händer men allt är dokumenterat och kontrollerat. Pärs Minut handlar denna vecka och vikten av att vända den utvecklingen. Vad är subsidiaritetsprincipen: http://www.europaportalen.se/tema/subsidiaritetsprincipen De områden EU ska fokusera på att stifta lagar inom: https://commission.europa.eu/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_sv

Ett välkommet fokus på lag och ordning20.9.2023 12:03:39 CEST | Pressmeddelande

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade idag regeringens budget för 2024 med syfte att bekämpa Sveriges mest akuta problem. Fokus ligger på inflationsbekämpning att ge betydande tillskott till Försvaret och rättsväsendet. Bra att regeringen nu lägger kraft på att bekämpa kriminalitet och inleder en omgörning av rättsvårdande myndigheter, vilket har efterfrågats under lång tid inom Livsmedelshandeln, säger Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna.

Vad blir bäst – ett hållbarhetsarbete baserat på fakta eller ett baserat på känslor?15.9.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hållbarhet är en av våra stora ödesfrågor. Om detta handlar veckans Pärs Minut. Den förtjänar dock en mycket mer professionell hantering från lagstiftarna. Där de tittar på de övergripande frågorna, gör konsekvensanalyser och lämnar detaljerna till utförarna. Då slipper vi plastpåseskatter och regler om återanvändbara take away-förpackningar. Detta regelverk behöver ett snabbt stopp också, likt plastpåseskatten:

Felaktigheter i media om köttstölder och dagsböter8.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vill gärna tro på att vi vill bygga ett bättre samhälle för så många som möjligt. Men då är det nödvändigt att hantera fakta på ett korrekt sätt. Annars gå vi vilse, även om intentionerna är de rätta. Som i veckans Pärs Minut. Om lönsamhet i matbutikerna: https://www.dagligvarunytt.se/ekonomi/forsaljning/nya-siffror-branschens-lonsamhet-i-botten/ Aftonbladet 1: https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/153eAX/schunnesson-helt-okej-att-vara-kand-och-snatta Aftonbladet 2, 28 minuter in: https://podcasts.apple.com/se/podcast/free-arga-snickaren/id582651919?i=1000624825318 Hur dagsböter fungerar: https://lagen.nu/begrepp/Dagsb%C3%B6ter

Butiken får ingen hjälp av polisen - gör det själv utan bitterhet25.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Om konsten att ställa om handlar detta. Hur du hanterar svåra problem i din butik, problem som du betalat skatt för och borde fått hjälp med, men inte får. Och hur du gör detta utan att bli bitter. En berättelse om styrka och förmåga till nytänk är detta. Titta och lär. Filmen från seminariet: https://youtu.be/GHpY0OqsxBw Sammanfattning av rapporten: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2023/06/Rapport_Projekt_Det_a%CC%88r_inte_ko%CC%88rt_LR.pdf Tyvärr verkar ViaTT tagit bort möjligheten att bädda in filmer. Ber dig klicka här istället för att få veta mer.

Det är inte kört - hur vi vänder utvecklingen i utsatta områden30.6.2023 14:23:50 CEST | Pressmeddelande

Här är filmen från Livsmedelshandlarnas seminarium den 30 juni 2023 som gjöt in ny energi i arbetet med att skapa en bättre morgondag för butiker i utsatta områden. Medverkade gjorde professor Ingvar Nilsson, och handlarna Örjan Josefsson och Jonas Berg. Modererade gjorde Alice Teodorescu Måwe. Tyvärr kom de första två minuterna med. Sammanfattningen av rapporten kan du ladda ner här: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2023/06/Rapport_Projekt_Det_a%CC%88r_inte_ko%CC%88rt_LR.pdf I höst kommer den fullskaliga rapporten att vara kvar och då återkommer vi med ett mer uttömmande seminarium där alla, inklusive publiken, kommer att få tala till punkt.

Det är inte kört: Livsmedelshandlarnas seminarium i Almedalen 202322.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Var med och bli mer kunnig och inspirerad över vad som går att göra med lokal kraftsamling mot kriminaliteten. Välkommen till Livsmedelshandlarnas seminarium fredagen den 30/6 kl 10.00 i Almedalen. Eller online. Mer info nedan: Vi kommer att arrangera ett evenemang https://facebook.com/events/s/det-ar-inte-kort-hur-vander-vi/1207606226623585/ Rapporten som professor Ingvar Nilsson gjort: https://www.livsmedelshandlarna.se/det-ar-inte-kort/ Ett annat mycket bra seminarium på liknande tema: ”Bostadsområdets betydelse för barns framtid” från den 14 juni som video eller podd via den här länken på SNS Play. Här kan du ladda ned forskningsrapporten Bostadsområdets betydelse för brottslighet och barns möjligheter av Hans Grönqvist, Susan Niknami och Torsten Santavirta.

Den kommunala jakten på den lagliga tobaken16.6.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det är idag fokus i Sverige på att jaga de som säljer laglig tobak samtidigt som den som säljer illegal tobak kan göra det relativt obehindrat med stor förtjänst. har svårt att se hur detta beteende från myndigheterna är bra för folkhälsan och kampen mot den organiserade brottligheten. Som videon visar är kreativitetens stor från myndigheternas sida. Om Citygross problem: https://www.dagligvarunytt.se/marknadsnytt/lagar-regler/stor-frustration-over-nekat-tobakstillstand/ Vad är Frea id: https://frejaeid.com/vad-ar-freja-eid/

Skyll inte på butikerna för att brotten inte blir lösta5.5.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Att butikerna inte anmäler alla brott anser vissa är ett problem. Butikerna tycker att det är ett problem att de brott man anmäler inte blir utredda. Var ligger problemet egentligen? Bra artikel om stöldproblem, men även hur butikerna får skulden: https://www.dn.se/sverige/ligor-lansar-hyllor-pa-dyrt-kott-butiker-kraver-atgarder-mot-svarthandeln/ Projekt Överklaga – svårigheten att få polisen att göra sitt jobb: https://www.livsmedelshandlarna.se/wp-content/uploads/2022/07/Projekt-Overklaga-hur-fa-polisen-att-gora-sitt-jobb-Livsmedelshandlarna-2022.pdf

Fyra av tio kronor av matpriset är skatter28.4.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Matprisernas och handlarnas vinster är en känslomässig trigger som upprör och riktar fokus åt fel håll. Vill vi ändra på priserna finns annat som påverkar mycket, mycket mer. Om du vill veta mer om hur matpriserna skapas: https://www.svenskdagligvaruhandel.se/aktuellt/webbinarium-vem-har-ansvar-for-matpriserna/ Om du vill veta mer om LOs syn på saken: https://www.gp.se/ledare/handlarna-inte-inflationen-st%C3%A5r-bakom-de-%C3%B6kande-priserna-1.94480847 Skattetrycket i Sverige: https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skattetryck/skattetrycket-historiskt/

Bjud upp till dans med Snabbare Lagföring21.4.2023 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Tillträdesförbudet och Snabbare Lagföring är två exempel på vad som händer när ansvariga inte orkar eller vågar lösa problem på riktigt. Då hittar man på något som ser ut som en lösning i teorin, men som inte fungerar i verkligheten. Och sedan kommunicerar man det till en mestadels okunnig och okritisk publik och får det att se ut som en lösning. Det som händer är ingenting, förutom mer arbete och kostnader.

Livsmedelshandlarna. ”På spaning efter en reformagenda som flytt”17.4.2023 11:57:35 CEST | Pressmeddelande

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade idag regeringens vårbudget och betonade att vi befinner oss i ett sällsynt tufft läge i ekonomin med både hög inflation och lågkonjunktur samtidigt. Regeringen säger sig också prioritera Livsmedelssektorn och ökad konkurrens, men reformer och konkreta förslag lyser med sin frånvaro, konstaterar Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna, som istället ställer sin förhoppning till kommande höstbudget. Det stora nyheterna i regeringens vårbudget var annars en satsning på barnfamiljer med en tillfällig ökning av barnbidrag samt kostnadsökningar för att Sverige ska leva upp till kraven i Natoansökan. En budgetnyhet kopplad till Livsmedelssektorn är att Livsmedelsverket får ett tillskott på 20 miljoner för att öka uppbyggnaden av försörjningsberedskap för samhällsviktiga funktioner. På området brottsbekämpning har regeringen sedan tidigare avsatt 100 miljoner för lokalt brottsförebyggande åtgärder. I vårbudgeten så vill regeringen nu att Brå (Brotts
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

För bättre affärer

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som utvecklats från att en gång ha haft en mer kontrollerande funktion till att idag utgöra ett stöd för handlaren samt att agera som branschföreträdare inom en rad områden.

Livsmedelshandlarnas arbetsuppgifter har under åren anpassats till tidens krav och förväntningar; ransone-ringskuponger under krigsåren, priskontroll under efterkrigstiden, prisstopp, jordbruksregleringar under sjuttio- och åttiotalen. I varje fas har Livsmedelshandlarna spelat en viktig roll för svensk dagligvaruhandel.

För mer information gå till www.livsmedelshandlarna.se