UMO.se-logo

UMO.se

UMO.se

Umo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. Umo.se är det självklara valet när unga söker information och dialog om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Det är de ungas perspektiv som står i fokus, ungas möjlighet att med kunskap skapa ett större handlingsutrymme för att fatta bra beslut om saker som rör det som känns viktigt i livet och som påverkar den egna hälsan.

UMO.se drivs av Inera AB på uppdrag av alla Sveriges regioner. UMO.se är en trygg plats där innehållet är faktagranskat och kvalitetssäkrat i flera led. Verksamheten drivs utan kommersiella intressen och därför finns ingen reklam eller sponsring på UMO.

 

UMO logga röd.jpg

UMO logga röd.jpg

Umo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. Umo.se är det självklara valet när unga söker information och dialog om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Det är de ungas perspektiv som står i fokus, ungas möjlighet att med kunskap skapa ett större handlingsutrymme för att fatta bra beslut om saker som rör det som känns viktigt i livet och som påverkar den egna hälsan.

UMO.se drivs av Inera AB på uppdrag av alla Sveriges regioner. UMO.se är en trygg plats där innehållet är faktagranskat och kvalitetssäkrat i flera led. Verksamheten drivs utan kommersiella intressen och därför finns ingen reklam eller sponsring på UMO.

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye