Jernkontoret
Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar järn- och stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt. 

Mer information:

Fler nyheter och remissvar från Jernkontoret

Aktuella frågor och reformförslag

Företrädare och ämnesexperter (även från stålföretagen)

Jernkontorets bildbank (tusentals bilder/fotografier som är fria att använda)

Högupplösta fotografier av medarbetare på Jernkontoret

Kalendarium

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar järn- och stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt. 

Mer information:

Fler nyheter och remissvar från Jernkontoret

Aktuella frågor och reformförslag

Företrädare och ämnesexperter (även från stålföretagen)

Jernkontorets bildbank (tusentals bilder/fotografier som är fria att använda)

Högupplösta fotografier av medarbetare på Jernkontoret

Kalendarium

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye