Trafik och samhälle
Trafik och samhälle
  • Trafik och samhälle

UL publicerar statistik för årets första månader24.5.2023 14:15:20 CEST | Pressmeddelande

UL har beslutat att publicera statistik för busstrafiken på webben varje tertial på. Statistiken omfattar både stads- region- och skolbusstrafik. Antalet resande mäts genom de sensorer som finns ombord på alla bussar och registrerar varje resenär. Övrig statistik hämtas från UL:s egen trafikrapport och från Kollektivtrafikbarometern där statistik för all kollektivtrafik i landet sammanställs.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>
  • Trafik och samhälle
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye