Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

Iransk medborgare döms för folkrättsbrott och mord – Civil Rights Defenders kommenterar19.12.2023 17:04:55 CET | Pressmeddelande

En iransk medborgare dömdes idag i Svea hovrätt för folkrättsbrott och 24 fall av mord för sin inblandning i massavrättningar av politiska fångar Gohardasht-fängelset i Iran 1988. Domen är historisk och en seger för brottsoffer och de många människor som påverkats av övergreppen. Civil Rights Defenders har bevakat rättegången på plats i rättssalen i över två års tid, först i tingsrätten och nu i hovrätten. – Det är en viktig dom som har stor betydelse för att kunna ställa förövare till svars. Det rör sig om oerhört allvarliga brott som ingen tidigare hållits ansvarig för. Domen från Svea hovrätt ger brottsoffer och de många som drabbats någon form av rättvisa och upprättelse, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Risk för diskriminering och godtyckliga polisingripanden – kritik mot förslag om visitationszoner15.12.2023 13:02:09 CET | Pressmeddelande

Utökade befogenheter för polisen att kroppsvisitera och genomsöka fordon utan brottsmisstanke ökar risken för kränkningar av den personliga integriteten och diskriminerande etnisk profilering. Det menar Civil Rights Defenders och pekar samtidigt på regeringens skyldighet att garantera rättssäkerheten och likabehandling. Igår överlämnades utredningen om visitationszoner till regeringen och nu riktas kritik mot flera av förslagen. – Förslagen i utredningen stillar inte vår oro för att visitationszoner kommer att vara integritetskränkande och leda till diskriminering. Vi vet att polisen använder sig av diskriminerande kontroller, och förslaget om visitationszoner bör inte genomföras innan vi har en diskrimineringslag på plats som också omfattar diskriminerande åtgärder av polis, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Förlust i Arbetsdomstolen: Kvinna nekad arbete på grund av slöja – plagget anses provocera13.12.2023 13:50:01 CET | Pressmeddelande

I dag kom domen i fallet där Civil Rights Defenders stämt en arbetsgivare för att ha nekat en muslimsk kvinna arbete på grund av att hon bar slöja. Arbetsdomstolen gav arbetsgivaren rätt. – Vi är besvikna över domen. Policyer som förbjuder slöja är problematiska ut ett diskriminerings- och religionsperspektiv. Det drabbar muslimska kvinnor oproportionerligt och nekar dem möjligheter på arbetsmarknaden på ett sätt som vi menar står i strid med lagstiftningen, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Ny rapport: Ett år med Tidöavtalet – “Det är helheten som oroar”12.12.2023 06:58:00 CET | Pressmeddelande

I dag släpper Civil Rights Defenders en rapport som granskar den utveckling som skett under ett år med Tidöavtalet utifrån ett demokrati- och rättighetsperspektiv. Rapporten släpps samtidigt som Tidöparterna presenterar Tidöavtalet 1.1. – Sveriges demokrati står än så länge stark, men i granskningen ser vi en utveckling som oroar. Ett stort antal förslag och beslut som presenterats det senaste året inskränker eller strider mot våra grundläggande fri- och rättigheter. Detta är en utveckling som riskerar att försvaga Sveriges demokrati, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Lundinrättegången: Människorättsförsvarare från Sydsudan i Sverige – boka intervju1.12.2023 12:50:35 CET | Pressmeddelande

Just nu pågår Sveriges genom tiderna största rättegång. Företagsledarna Ian Lundin och Alexandre Schneiter står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i nuvarande Sydsudan. Än har ingen från landet deltagit i rättegången, och få röster har hörts i den svenska medierapporteringen. Vi har nu bjudit in sydsudanesiska människorättsförsvarare som är tillgängliga för intervjuer i Stockholm 4–8 december. Kontakta oss för intervju.

Major setback for victims in the Lundin Oil trial as court throws out damage claims29.11.2023 18:38:13 CET | Press release

A recent decision from the Stockholm District Court means that the South Sudanese plaintiffs in the historic Lundin Oil trial regarding war crimes will not be able to have their damage claims tried as part of the criminal trial. This decision makes it considerably more difficult – in practice almost impossible – for them to obtain redress and exposes the systematic obstacles that victims of international crimes face in their struggle for justice, according to an analysis by the human rights organisation Civil Rights Defenders. The organisation monitors the daily proceedings in this historic case, in which two former representatives of the Swedish oil company Lundin Oil, now Orrön Energy, are charged with aiding and abetting war crimes.

Stort bakslag för offer i Lundinrättegången28.11.2023 17:55:20 CET | Pressmeddelande

De målsägande som ingår i Lundinrättegången förlorar nu möjligheten att få skadeståndsfrågan prövad inom ramen för brottmålsrättegången. Beslutet från Stockholms tingsrätt gör det avsevärt mycket svårare, i praktiken nästan omöjligt, för offren att få upprättelse och blottlägger de systematiska hinder som de som fallit offer för folkrättsbrott ställs inför i sin kamp för rättvisa. Det menar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders som från start följt den historiska Lundinrättegången där två tidigare företrädare för det svenska oljebolaget Lundin Oil, numera Orrön Energy, står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Arresteringsorder mot Bashar al-Assad och tre av hans medarbetare för krigsbrott och brott mot mänskligheten i Syrien15.11.2023 08:42:59 CET | Pressmeddelande

Franska domare har utfärdat internationella arresteringsorder mot flera högt uppsatta representanter för den syriska regimen, däribland president Bashar al-Assad. Beslutet är ett resultat av en utredning som inleddes efter att syriska brottsoffer och organisationer i mars 2021 lämnade in en anmälan om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten efter saringasattacker i Syrien. Civil Rights Defenders är idag part i målet. Liknande anmälningar har lämnats in i Sverige och Tyskland där förundersökning fortsatt pågår.

Pressinbjudan: Etnisk- och rasprofilering i polisens arbete – vad vet vi och vad behöver göras?8.11.2023 11:09:57 CET | Pressmeddelande

Hur ägnar sig polisen åt diskriminerande kontroller? Vad kan Polismyndigheten göra för att förebygga det? Den 23 november bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium om etnisk- och rasprofilering i polisens arbete med utgångspunkt i Brottsförebyggande rådets nya rapport som bland annat visar att diskriminerande etnisk profilering förekommer i polisens arbete. Utöver rapportförfattarna vid Brå kommer representanter för polisen, forskare och människorättsjurister att delta i seminariet. Är du som journalist intresserad av att närvara? Anmäl dig här.

De kämpar för kidnappade ukrainska barn – nu kommer de till Stockholm30.10.2023 10:55:28 CET | Pressmeddelande

Frågan om kidnappade ukrainska barn har engagerat människor världen över. Nu vill vi ge er publik möjlighet till fördjupad inblick i de illegala bortförandena och arbetet som görs för att få barnen tillbaka. Den 6–8 november har vi besök av ukrainska jurister och människorättsförsvarare som arbetar mot de illegala bortförandena av ukrainska barn, och varit med och fört brotten till Internationella brottsmålsdomstolen. Vid intresse, boka intervju via vår presstjänst.

Rättssäkerheten måste gälla alla när polisen kontrollerar – Civil Rights Defenders kommenterar Brå:s rapport26.10.2023 14:10:41 CEST | Pressmeddelande

Idag släpptes Brottsförebyggande rådets rapport som gör tydligt att diskriminerande etnisk profilering förekommer i polisens arbete. Civil Rights Defenders ser att rapporten bekräftar den problembild som länge påtalats, att polisen systematiskt genomför diskriminerande kontroller. Det framgår också att majoriteten av de tillfrågade poliserna i rapporten är negativt inställda till att införa visitationszoner. – Vi kan inte acceptera ett samhälle där rättssäkerhet bara gäller för vissa grupper. Nu måste polisen ta till sig av Brå:s rekommendationer och systematiskt arbeta för att motverka diskriminering, säger Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

The Lundin Oil Trial – get our weekly reports from the trial11.10.2023 09:08:42 CEST | Pressmeddelande

Get insights to the historical Lundin Oil trial now taking place in Sweden, by subscribing to our weekly reports. The international human rights organisation Civil Rights Defenders’ independent experts on core international crimes are monitoring the trial on-site every day, where two corporate leaders are indicted with complicity in grave war crimes in South Sudan. Sign up for our reports on the proceedings and analysis of the trial.

Lundinrättegången – få löpande rapporter från rättssalen6.10.2023 12:38:29 CEST | Pressmeddelande

En månad har gått sedan den historiska rättegången mot två företrädare för det svenska oljebolaget Lundin Oil, numera Orrön Energy, startade. Civil Rights Defenders experter på folkrättsbrott bevakar rättegången på plats i rättssalen varje dag och publicerar löpande rapporter. Läs om de elva tillfällen åklagaren menar att Lundin och Schneiter gjort sig skyldiga till medhjälp till grovt folkrättsbrott, varför försvaret hävdar att åtalet borde läggas ner och hur rättegången utvecklar sig i rättegångssalen. Prenumerera på våra rapporter som släpps varje vecka.

Koranbränning i rätten för första gången – Civil Rights Defenders positiva28.9.2023 14:30:32 CEST | Pressmeddelande

Idag startar rättegången mot den person som för tre år sedan brände koranen i Linköping. Civil Rights Defenders är positiva till att frågan om huruvida koranbränningar kan utgöra hatbrott nu för första gången prövas i svensk domstol, men understryker vikten av att alla relevanta omständigheter i det specifika fallet analyseras när man bedömer om en handling utgör hets mot folkgrupp eller inte. – Vi är positiva till att frågan om koranbränningar nu prövas i rätten eftersom det fortfarande saknas svensk rättspraxis i denna fråga. Först nu kan en sådan praxis växa fram som kan bli vägledande för liknande händelser i framtiden och ge ett starkare skydd mot hatpropaganda som riktar sig mot minoritetsgrupper, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Polisen går på magkänsla – Civil Rights Defenders kommenterar JO:s granskning27.9.2023 09:48:34 CEST | Pressmeddelande

Kroppsvisitationer görs på magkänsla och personer som bor eller vistas i så kallade utsatta områden utsätts för godtyckliga polisingripanden i större utsträckning än andra. Det visar JO:s granskning som släpptes igår. Civil Rights Defenders ser allvarligt på att de rättssäkerhetsgarantier som ska skydda personer mot obefogade tvångsåtgärder inte upprätthålls.

Human Rights Organisation Warns of Eroding Democracy in Sweden as Controversial Reporting Law Faces Debate15.9.2023 07:32:50 CEST | Press release

The Swedish government's new law proposal, which requires reporting individuals without a residence permit, will restrict undocumented migrants' access to their fundamental human rights. If implemented, it will undermine democracy and significantly diminish trust in state institutions. The Swedish human rights watchdog, Civil Rights Defenders, along with a broad spectra of human rights organisations, trade unions and EU parliamentarians are now putting forward massive critic urging the proposal to be blocked.

Därför hotar angiveriförslaget den svenska demokratin12.9.2023 13:52:36 CEST | Pressmeddelande

I helgen demonstrerade tusentals personer mot regeringens förslag om anmälningsplikt och i veckan kommer frågan att debatteras i riksdagen. Vi på Civil Rights Defenders är mycket kritiska till detta angiveriförslag. Det är ett förslag som i grunden förändrar vårt samhälles syn på människors lika värde där de grundläggande fri- och rättigheter som ska gälla alla, bara gäller några.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals människorättsförsvarare som kämpar för att demokrati ska gälla och de mänskliga rättigheterna respekteras världen över. Vår uppgift är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi håller även makthavare i Sverige ansvariga när de kränker mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Läs om vilka länder och regioner vi bevakar här.

Läs om vårt uppdrag och våra arbetsmetoder här.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye