VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Forskare: ”Utspridda skolstartstider kan göra kollektivtrafiken billigare”8.2.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Ny forskning visar att utspridda skolstartstider kan minska rusningstrafiken och kostnaderna för kollektivtrafiken. En senarelagd skolstart för tonåringar har även gynnsamma effekter för hälsa och skolprestationer. I en nypublicerad forskningsrapport ger forskarna rekommendationer för ett lyckat införande. Rapporten har tagits fram inom K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, av forskare från Linköpings universitet, VTI och Lunds universitet.

Återvunnet restmaterial ska bli nya gator och torg i städerna14.12.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Varje år körs över fem miljoner ton av krossad betong, slaggrus och restasfalt till deponier, trots att de kan användas som material för att bygga nya ytor i stadsmiljön. Ett forskningsprojekt, lett av RISE, ska göra det möjligt att återvinna och återanvända dessa material lokalt, vilket kan spara både pengar och miljö. Projektet ska visa hur städer kan bygga billigare, smartare och grönare med cirkulära material.

Delade elsparkcyklar – främst för nöje och inte så miljövänligt som tänkt, enligt ny forskning11.10.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Delade elsparkcyklar har fått både kritik och beröm som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafiken och därmed alternativ till bilen. Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som avslöjar att resor med delade elsparkcyklar- och elcyklar i huvudsak ersätter kollektivtrafik och gång, snarare än bilresor. Resultatet pekar på att många använder dessa fordon för underhållning och för att transportera sig till eller från sociala evenemang som fester, nattklubbar eller restaurangbesök.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye