Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer, vägledare och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Facket JO-anmäler Gällivare kommun24.1.2024 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Gällivare kommun har i flera fall hanterat sitt arbetsgivaransvar mycket anmärkningsvärt och klandervärt. Information om arbetsrättsliga frågor lyftes på en pressträff före det tagits med berörda och deras fackliga organisation. En ifrågasatt rapport presenterades utan att rapporten kunnat lämnas ut vare sig till media eller till medarbetare och fackförbund. Akademikerförbundet SSR anmäler nu Gällivare kommun till Justitieombudsmannen (JO) för att kommunen dessutom har kontaktat Skatteverket i syfte att häva en anställds sekretessmarkering på felaktiga grunder.

Gällivare kommun flyr ansvar17.1.2024 15:48:50 CET | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR är mycket kritisk till Gällivare kommuns agerande gentemot sin personal. Kommunen avhänder sig ansvaret och skyller allt på socialsekreterarna. Gällivare kommun har anlitat en extern utredare att granska vissa socialsekreterares arbete i kommunen och idag onsdag kom resultatet av utredningen. Vi kan konstatera att kommunen sedan tre år tillbaka har varit kraftigt underbemannad och att hälften av socialsekreterartjänsterna inom området barn- och unga har varit vakanta. Allvarliga brister som således varit kända sedan lång tid tillbaka.

LVU-kampanjens påverkan i skolan9.10.2023 13:17:09 CEST | Pressmeddelande

Akademikerförbundet SSR och Sveriges Lärare välkomnar regeringens beslut att låta Skolverket kartlägga LVU-kampanjens påverkan på skolan och förskolan. (LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). LVU-kampanjen som pågått över längre tid består av desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar barn på lösa grunder. Kampanjen är ett angrepp på den svenska rättsstaten. Försvarshögskolan har beskrivit LVU-kampanjen som den värsta påverkanskampanjen mot Sverige någonsin. Påverkan på tilliten till samhället gäller inte bara socialtjänsten utan alla samhällsinstitutioner, därför välkomnar våra båda fackförbund alla insatser där hela samhället samlas för att aktivt arbeta mot desinformation.

Sveriges första fackliga handbok i AI3.10.2023 12:55:11 CEST | Pressmeddelande

Välfärden påverkas dramatiskt när AI och algoritmer utvecklas och tar en allt större plats i den offentliga förvaltningen. Nu automatiserar kommuner, regioner, myndigheter och företag mängder av arbetsuppgifter och processer Det kommer att förändra arbetets innehåll i grunden för en stor del av förbundets medlemmar. Hur ska vi som facklig organisation hantera denna förändring, vilka krav ska vi ställa och vilken välfärd vill vi se?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer, vägledare och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye