Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi arbetar för att ge service till dig som är journalist. Det är viktigt för oss att kunna ge information och föra debatt i media. Vi kan förmedla reflektioner, analyser och företräda föreningens medlemmar i många miljöfrågor. Kontakta oss gärna för intervjuförfrågningar och sakupplysningar!
www.naturskyddsforeningen.se

Gállok-ärendet: Beslutet strider fortfarande mot miljöbalken27.2.2024 14:59:34 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen vidhåller att regeringens beslut att bevilja bearbetningskoncession till en järnmalmsgruva i Gállok strider mot miljöbalken. Regeringen bemöter inte de allvarliga brister i miljökonsekvensbeskrivningen som föreningen tidigare pekat på. Dessutom innehåller regeringens yttranden en rad missvisande påståenden om samhällets behov av järn och stål som saknar betydelse för målet. Det anser Naturskyddsföreningen i sitt svar till regeringens yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen som skickas in till domstolen idag.

Miljödomstol: Skogsstyrelsen följer inte lagen16.2.2024 07:08:50 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till i 33 olika ärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Domstolen anser att granskningen leder till en för grov sållning när det gäller skyddade arter och att myndigheten inte tar någon hänsyn till påverkan på vatten. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas.

Ny rapport: Hur hänger skolan med i omställningen?15.2.2024 11:28:18 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Naturskyddsföreningen den nya rapporten ”Hur hänger skolan med i omställningen?”. Rapporten är en sammanställning av svenska kommuners arbete med lärande för hållbar utveckling i grundskolan. Resultatet visar att det återstår mycket arbete för att säkerställa att elever får förståelse för hur våra val och vår livsstil hänger ihop med klimatet, naturen och människor på andra platser på jorden. Vissa kommuner, såsom Lund, Karlstad, Gävle, Umeå och Helsingborg, driver ett strategiskt och praktiskt arbete inom området. Samtidigt har fyra av tio kommuner inte ens formulerat särskilda mål eller satsningar för arbetet.

Bankernas klimatutsläpp dubbelt så stora som hela Sveriges24.1.2024 06:00:00 CET | Pressmeddelande

De fem största bankerna i Sverige redovisar nya rekordvinster. Samtidigt orsakar de klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton varje år – dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp. SEB har de största utsläppen och Handelsbanken har lägst. Bankerna saknar också tillräckliga planer för att få ner utsläppen. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide som presenteras i dag.

Ny årlig rapport lanseras: Miljön i siffror22.1.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Vintern i Sverige har bjudit på rekordkyla, samtidigt som 2023 var det varmaste året någonsin under förindustriell tid. Vilka uppgifter kan man lita på egentligen och hur ser den långsiktiga utvecklingen ut för miljön i Sverige? För att göra det lättare att hitta korrekt fakta har Naturskyddsföreningen tagit fram en ny rapport: Miljön i siffror. I rapporten sammanställs offentlig statistik om klimat- och miljöfrågor.

Strömmingsfisket måste stoppas – miljöorganisationer tar strid17.1.2024 06:48:10 CET | Pressmeddelande

I höstas beslutade EU:s ministerråd att strömmingsfisket i Östersjön skulle fortsätta, trots att EU-kommissionen ansåg att fisket helt skulle stoppas. Den ideella organisationen Coalition Clean Baltic skickar i kväll in en begäran om att ministerrådets beslut omprövas. CCB anser att beslutet strider mot de regler och mål som styr fiskeripolitiken i EU. I morgon överklagar Naturskyddsföreningen Havs- och vattenmyndighetens beslut om fiskekvoter till industrifisket i Östersjön.

Fridlysta arter missas i Skogsstyrelsens granskning10.1.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsens automatiska system för granskning av anmälda skogsavverkningar missar nästan samtliga inrapporterade fynd av fridlysta arter i skogen. Det visar en analys som Naturskyddsföreningen gjort. Det leder till att avverkning av värdefull skog kan genomföras trots fridlysta arter. Även skogsbrukets påverkan på våra vatten går under radarn. Enligt Naturskyddsföreningen strider detta mot miljölagstiftningen och ett antal ärenden om anmälan av skogsavverkning har därför överklagats.

En klimathandlingsplan utan handling21.12.2023 14:34:00 CET | Pressmeddelande

Idag presenterade Tidöpartierna Sveriges klimathandlingsplan för de kommande fyra åren. Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till planen och djupt orolig för framtiden, eftersom planen inte levererar det som behövs för att resultera i tillräckliga utsläppsminskningar till 2030. Regeringen står fortfarande utan svar för hur Sverige ska leva upp till sina klimatmål och Parisavtalet. Här är Naturskyddsföreningens kommentarer.

”COP28 måste leda till kraftigt höjda klimatambitioner”29.11.2023 13:56:52 CET | Pressmeddelande

Ambitionen i det globala klimatarbetet måste höjas kraftigt för att klimattoppmötet i Dubai ska bli framgångsrikt. Det innebär bland annat ett beslut om utfasning av alla fossila bränslen och att verkställa målet för klimatanpassning. Naturskyddsföreningen kommer att följa mötet digitalt och kan ge dagsaktuella rapporter till media. Här kan du ta del av Naturskyddsföreningens positionspapper med de frågor föreningen kommer att bevaka under mötet.

Fulaste parkeringsplatsen i Sverige korad29.11.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningens tävling om Sveriges fulaste parkeringsplats är avgjord. Första plats intas av Eskilstuna och den öde parkeringsplatsen i Årby, en klassisk överdimensionerad 1960-talsparkering. På andra plats hamnar Göteborg med en stor, öppen parkering mitt i stan alldeles vid älvstranden. Falkenberg kom på tredje plats med en typisk torgparkering i den centrala staden. Syftet med tävlingen är att visa vilka stora ytor bilarna tar i våra städer.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi arbetar för att ge service till dig som är journalist. Det är viktigt för oss att kunna ge information och föra debatt i media. Vi kan förmedla reflektioner, analyser och företräda föreningens medlemmar i många miljöfrågor. Kontakta oss gärna för intervjuförfrågningar och sakupplysningar!
www.naturskyddsforeningen.se

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye