DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet-logo

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

DHR är en idéburen demokratisk organisation som arbetar för principen om alla människors lika värde. Ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye