Högalids församling

Högalids församling, Svenska kyrkan, vill vara en kyrka med och för alla. Vi vill vara en en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.


Högalidskyrkan på södermalm står nu inför en av Sveriges största kyrkorenoveringar och beräknas stänga februari 2021 och 1,5 år framåt. Verksamhet flyttas till intilligande församlingshus.

Högalids församling, Svenska kyrkan, vill vara en kyrka med och för alla. Vi vill vara en en inkluderande församling som inte diskriminerar utifrån ekonomiska förutsättningar, kön, psykisk hälsa, fysisk förmåga, funktionsvariationer, etnicitet eller sexuell läggning. Vi vill vara en församling som välkomnar och tjänar alla människor såsom Jesus själv gjorde.


Högalidskyrkan på södermalm står nu inför en av Sveriges största kyrkorenoveringar och beräknas stänga februari 2021 och 1,5 år framåt. Verksamhet flyttas till intilligande församlingshus.