Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 454,4 miljarder kronor (31 december 2023) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, riskkapitalfonder och infrastruktur. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

 www.ap1.se 

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 454,4 miljarder kronor (31 december 2023) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, riskkapitalfonder och infrastruktur. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

 www.ap1.se 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye