Inspektionen för vård och omsorg

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Ny IVO-rapport: Allvarliga brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar9.5.2023 11:05:00 CEST | Pressmeddelande

Samtliga estetiska verksamheter som ingår i IVO:s riktade tillsyn får allvarlig kritik. Det redovisas i en ny rapport från IVO som presenteras i dag. I rapporten konstateras allvarliga brister i en del av hälso- och sjukvården som tidigare inte stod under statlig tillsyn. IVO konstaterar bland annat att personal utför behandlingar utan att ha den legitimation som krävs.

Pressinbjudan: IVO presenterar rapport om estetiska behandlingar8.5.2023 11:15:08 CEST | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i en riktad tillsynsinsats granskat verksamheter som utför estetiska behandlingar. IVO presenterar nu en rapport som redogör för tillsynens iakttagelser och slutsatser. Medverkar på pressträffen gör Göran Olsson, ansvarig enhetschef för tillsynen, och Daniel Lilja, avdelningschef. Det finns möjlighet till enskilda intervjuer i samband med pressträffen. Tid: Tisdag den 9 maj, kl.11.00 Plats: IVO:s lokaler Solnavägen 4, plan 7, Torsplan, Stockholm. Föranmälan: För att medverka på pressträffen krävs föranmälan, senast tisdag den 9 maj kl. 10.00. Uppge namn och redaktion i ett mail till press@ivo.se. Kontakt: IVO:s presstjänst 010 - 788 50 10 press@ivo.se

Pressinbjudan: IVO presenterar rapport från nationell sjukhustillsyn18.1.2023 13:08:42 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en nationell tillsyn av 27 sjukhus i Sverige. IVO presenterar nu en delrapport med en redovisning av tillsynens iakttagelser och myndighetens slutsatser för läget inom svensk sjukvård. Medverkar på pressträffen gör IVO:s generaldirektör Sofia Wallström och avdelningschef Peder Carlsson. Möjlighet till enskilda intervjuer finns i samband med pressträffen. Tid: 13.00, torsdagen den 19 januari. Plats: IVO:s lokaler Solnavägen 4, plan 7, Torsplan, Stockholm. Föranmälan: För att medverka på pressträffen krävs föranmälan senast 12.00 den 19 januari. Uppge namn och redaktion i ett mail till press@ivo.se. Kontakt: IVO:s presstjänst 010 - 788 50 10 press@ivo.se

IVO: Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor11.1.2023 09:00:15 CET | Pressmeddelande

IVO har på regeringens uppdrag genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem har IVO kritiserat SiS för allvarliga brister. Tillsynen visar att flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. – Vi ser allvarliga brister i samtliga verksamheter där unga flickor vårdas. Flickorna utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng, är mycket allvarligt. Flickorna är placerade utanför sitt eget hem, de är en utsatt grupp med komplexa behov och i många fall med psykisk ohälsa. Flickorna har rätt till en god vård och en trygg miljö, säger Sofia Wallström, IVO:s generaldirektör. IVO ser en direkt koppling mellan barn och ungas mö

IVO: Stor brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården24.3.2022 11:00:03 CET | Pressmeddelande

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård. I ett första steg av tillsynen har IVO begärt in uppgifter och analyser från alla regioner med fokus på vårdplatser och bemanning. IVO kan idag presentera en sammanställning av regionernas redovisningar. Sammantaget får IVO en bild av en sjukhusvård som präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser.

IVO föreslår lagändringar för att förhindra oseriösa assistansanordnare26.10.2020 11:51:00 CET | Pressmeddelande

IVO föreslår nu ett paket av lagändringar för att kunna förhindra oseriösa anordnare av personlig assistans. Idag saknar myndigheten tillgång till information som finns hos andra myndigheter, till exempel Polisen, Försäkringskassan och Skatteverket. Regeländringarna möjliggör ökad datatillgång på ett mer automatiserat sätt och en förstärkt samverkan med andra berörda myndigheter.
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.