AP3 Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2022 förvaltade fonden 468,4 miljarder kronor och avkastningen uppgick till -5,8 procent.

Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se 

AP3 and Wafra form new investment platform to pursue private equity co-investments5.12.2023 14:03:22 CET | Press release

New venture combines the deal flow and investment capital of its founders New York and Stockholm, December [5], 2023 – The Third Swedish National Pension Fund (“AP3”) and Wafra Inc. (“Wafra”) today announced the formation of an investment platform called Covalent. The platform is focused on pursuing a new approach to private equity co-investing, harnessing the capabilities, networks and experience of a small number of large, forward-thinking, global asset owners.

AP3 och Wafra bildar en ny investeringsplattform för att göra private equity co-investments5.12.2023 14:01:37 CET | Pressmeddelande

Ett nytt samarbete kombinerar affärsmöjligheter och investeringskapital från dess grundare. New York och Stockholm, 5 december, 2023. Tredje AP-fonden (”AP3”) och Wafra Inc. (”Wafra”) tillkännagav idag bildandet av en investeringsplattform kallad Covalent. Plattformen fokuserar på ett nytt tillvägagångssätt för att generera och genomföra s.k. co-investments (saminvesteringar) inom private equity genom att utnyttja kapaciteten, nätverken och erfarenheten hos ett litet antal större, framåtblickande, globala kapitalförvaltare.

Strong financial markets defied the uncertain economic outlook during the first half of the year1.9.2023 10:35:21 CEST | Press release

Staffan Hansén CEO AP3: “We delivered a satisfactory return in the first half of the year, in line with our relatively cautious view on the markets. The economic outlook, direction of interest rates and the real economic effects of central bank tightening are marked by continued uncertainty, and we have therefore not made any major changes in our investment portfolio.”

Starka finansmarknader trotsade det osäkra konjunkturläget under första halvåret1.9.2023 10:35:05 CEST | Pressmeddelande

Staffan Hansén, vd AP3: ”Vi levererade en tillfredsställande avkastning under det första halvåret, i linje med vår relativt försiktiga syn på marknaderna. Konjunkturbilden, ränteutvecklingen samt realekonomiska effekter av centralbankernas åtstramningar präglas av fortsatt osäkerhet, och vi har därför inte gjort några större förändringar i vår investeringsportfölj”.

AP3 present a strong portfolio in challenging times24.8.2022 09:03:32 CEST | Press release

AP3 reported a net result of SEK -35,347 (48,133 million) for the first six months of 2022. The total return was -7.0 (11.4%) after expenses. The annualised asset management cost ratio was 0.08% (0.09), of which operating expenses totalled 0.05% (0.05) Fund capital was SEK 464,927 (502,287 at 31 Dec 2021), a decrease of SEK 37,360 million. SEK 2,013 million (4,220) was paid from fund capital to the Swedish Pensions Agency during the period to cover the difference between paid-in pension contributions and outgoing pensions and to meet pension system costs. AP3 has generated an average annual return of 8.5% (11.2) over the last five years and 9.9% (9.7) over the last 10 years. Return outperformed the LSP benchmark portfolio by 5.6 percentage points during the period. AP3 Stewardship report is published in connection to the half-year report (soon in English) AP3 appointed, this spring, a Head of Sustainability and formed a special sustainability group in asset management to further streng
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 31 december 2022 förvaltade fonden 468,4 miljarder kronor och avkastningen uppgick till -5,8 procent.

Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se