SPF Seniorerna

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Hemtjänstindex 2023: Så bra är hemtjänsten i din kommun – enligt äldre själva5.12.2023 07:01:00 CET | Pressmeddelande

Hemtjänstindex är det enda måttet som ger en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Indexet bygger på vad seniorer anser är viktigast i hemtjänsten: information, biståndshandläggning, utförande samt kommunstöd och utveckling. År 2023 finns Sveriges bästa hemtjänst i Halmstads kommun. Resultaten för Hemtjänstindex 2023 presenteras i mer detalj på ett seminarium idag.

Eva Eriksson omvald som förbundsordförande för SPF Seniorerna14.6.2023 15:31:29 CEST | Pressmeddelande

Idag omvaldes Eva Eriksson som förbundsordförande för SPF Seniorerna för perioden 2023-2025. SPF Seniorerna behövs mer än någonsin: ålderismen måste motverkas och utan vårt arbete avstannar kampen för högre pensioner, en värdig äldreomsorg och fler seniorbostäder, menar Eva Eriksson. SPF Seniorerna är en av Sveriges största ideella organisationer med omkring en kvarts miljon medlemmar över hela landet.

Ny rapport: Åldersgapet i pensionen7.6.2023 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Pensionen är högre bland nyblivna pensionärer för att sedan successivt försvagas med åldern: åldersgapet i pensionen är idag cirka 22 procent mellan personer i åldern 65–69 år och de som är 80 år och äldre. Är ett åldersgap i pensionen önskvärt? Stämmer det att äldres utgifter minskar med åren, eller underskattas vanliga seniorutgifter som till exempel vård, medicin, glasögon? Och är pensionsnivåerna strax efter pensionering representativa för hela gruppen seniorer och för nyblivna pensionärer om 10-15 år?

Seniorbarometern: Prisökningar påverkar livskvaliteten för seniorer24.4.2023 10:10:00 CEST | Pressmeddelande

I SPF Seniorernas medlemsundersökning Seniorbarometern framgår att seniora hushåll upplever prisökningarna främst på livsmedel och därefter elpriser som belastande. Prisökningarna har påverkat livskvaliteten negativt hos 69 procent av de svarande hushållen, framförallt oro, kallare hemma samt att prioritera bort kläder eller socialt umgänge anges. Nio av tio seniorhushåll vill se åtgärder från politiken, högre pensioner och lägre matpriser står högt på önskelistan.

Premiär för Hemtjänstindex: Så bra är hemtjänsten i din kommun – enligt äldre själva23.11.2022 07:01:00 CET | Pressmeddelande

För första gången finns nu en samlad bild av hemtjänstkvaliteten i landets alla kommuner. Hemtjänstindex bygger dessutom helt på seniorers önskemål kring vad som är viktigast i hemtjänsten: själva utförandet, en anpassad biståndsbedömning och tydlig information. År 2022 finns Sveriges bästa hemtjänst i Gnosjö kommun. Resultaten i Hemtjänstindex 2022 presenteras och diskuteras i mer detalj på ett seminarium idag.

En mager budget för 20238.11.2022 10:48:33 CET | Pressmeddelande

Budgeten får dessvärre beskrivas som mager snarare än stram. Det saknas en kortsiktig förstärkning av pensionärers ekonomi som en skattelättnad, och vi befarar att äldreomsorgen kan stå inför neddragningar ute i kommunerna. Positivt men väntat med jobbskatteavdrag för seniorer, däremot får personer födda 1957 en skattehöjning nästa år. Vi välkomnar satsningar som rör minskad ensamhet och primärvård på landsbygden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.