TCO

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

TCO: Lämna inte välfärden och klimatet i sticket!20.9.2023 12:06:18 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen budgeten för 2024. Den höga inflationen fortsätter prägla svensk ekonomi och det ekonomiska läget kan leda till stora nedskärningar i välfärden. De tillskott som kommuner och regioner ges kommer inte räcka för att välfärden ska klara sitt grunduppdrag. Det är en felprioritering att sänka skatten på fossila bränslen, de pengarna borde ha hamnat hos skolan, vården och socialtjänsten.

I Jönköpings län delar föräldrar i Habo mest lika på föräldradagarna30.5.2023 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

– I Sverige tycker vi att föräldrar ska dela lika på ansvaret för barnen. Men det är fortfarande kvinnorna som tar störst ansvar för barn och familj. Det behövs reformer för att komma till rätta med de negativa konsekvenser detta får för kvinnors lön, karriär, hälsa och pension. Det måste bli lättare för föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. TCO vill därför tredela föräldrapenningdagarna och göra om lägstanivådagarna. Fler dubbeldagar, som regeringen föreslår, är inte en reform för ökad jämställdhet, säger Therese Svanström. En ny Novus-undersökning visar att nästan alla i Sverige anser att föräldrar bör dela lika på ansvaret för sina barn. Hela 94 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet. Över hälften (56 procent) anser också att det är viktigt att föräldrarna delar lika på föräldraledigheten. Fler kvinnor än män anser det, 62 procent jämfört med 50 procent. Sedan flera år följer TCO utvecklingen av hur de föräldradagar som betalas ut under ett år fördelas m
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye