Afa Försäkring

Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

  • Afa Försäkring

Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet – utlysning av nytt FoU-program4.12.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Afa Försäkring och Alecta utlyser det gemensamma treåriga FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet, med fokus på förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser. Forskningen ska bidra till att öka hälsan och minska lång sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa i det privata näringslivet. FoU-programmet omfattar 30 miljoner kronor och startar i september 2024, men redan från den 4 december kan forskare ansöka om finansiering.

Pressinbjudan webbinarium: Så förebygger du skadligt bruk i arbetslivet7.11.2023 09:05:00 CET | Pressmeddelande

Livesänt seminarium den 21 november som ger dig kunskap och förutsättningar för att upptäcka skadligt bruk på arbetsplatsen. Forskning och statistik inom området presenteras. Skadligt bruk av alkohol och andra substanser hos medarbetare kan få konsekvenser både för enskilda medarbetare och arbetsplatsen i form av nedsatt arbetsförmåga, ökad sjukfrånvaro och produktivitetsförlust.

Kvinnor runt 40 år – högst risk för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos24.10.2023 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kvinnor löper mer än dubbelt så hög risk som män att drabbas av långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos, visar en aktuell statistikrapport från Afa Försäkring. Och högst är risken mitt i livet i åldern 36–45 år. Rapporten beskriver långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos för anställda inom avtalsområdena Kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO.

Livsmedelsarbetare högre risk än genomsnittet för långvarig sjukfrånvaro26.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den som arbetar med livsmedelsarbete har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för alla yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad, visar aktuell statistik från Afa Försäkring. Bland livsmedelsarbetare har maskinoperatörer högst risk för långvarig sjukfrånvaro, men även grupperna bagare och konditorer samt slaktare och styckare, m.fl nämns i rapporten. Vanligaste diagnoserna är muskuloskeletala och psykiska diagnoser.

Ny statistik om livsmedelsarbetare och allvarliga arbetsolycksfall26.9.2023 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den som arbetar med livsmedelsarbete har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än andra yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. Bland livsmedelsarbetare råkar maskinoperatörer ut för flest allvarliga arbetsolycksfall medan slaktare och styckare m.fl har högst risk för en allvarlig arbetsolycka. Även bagare och konditorer nämns i en aktuell statistikrapport från Afa Försäkring.

Ung i arbetslivet – ny aktuell forskning presenteras18.9.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Välkommen att delta i en halvdagskonferens på temat Ung i arbetslivet. Livesändning den 28 september kl. 13.15–15.30, då åtta forskare delar med sig av senaste forskningen. Ny guide med konkreta tips för unga chefer presenteras, forskning om hur unga chefer upplever sin ledarroll och hur man tar de första stegen in i arbetslivet som ny och ung på jobbet. Anmäl dig nu och få en länk till livesändningen – kostnadsfritt.

Yrkesgrupperna som drabbas av allvarliga arbetsolyckor vid kontakt med djur5.9.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Över hälften av allvarliga olycksfall vid kontakt med djur i arbetet drabbar yrkesgruppen jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsarbete, vilka också löper högst risk att drabbas. Näst högst risk för allvarliga djurolyckor har yrkesverksamma inom veterinärverksamhet och idrottare. Hästar är inblandade i flest allvarliga arbetsolycksfall, därefter kor och hundar. Det visar färsk statistik från Afa Försäkring.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

  • Afa Försäkring