Afa Försäkring

Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

  • Afa Försäkring

Forskare vid Uppsala universitet får nära 5 miljoner för forskning om friskfaktorer inom socialtjänsten7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Pia Tham, forskare vid Uppsala universitet, som tilldelas nära 5 miljoner kronor för att undersöka hur friska arbetsgrupper inom socialtjänsten kan skapas och bibehållas.

Forskare på Umeå universitet får 4 miljoner för forskning om friskfaktorer i kommuner och regioner7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Jens Wahlström, forskare Umeå universitet, som tilldelas nära 4 miljoner kronor för att för att identifiera mätbara organisatoriska friskfaktorer och utveckla metod för att mäta organisationshälsa.

Forskare på Stockholms universitet får 2,5 miljoner för forskning om friskfaktorer7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett projekt leds av Tina Sundelin, forskare på Stockholms universitet, som tilldelas nära 2,5 miljoner kronor för forskning om hur timing av stressande aktiviteter på jobbet kan påverka sömn och återhämtning inom socialtjänst, vård- och omsorgsyrken.

Forskare på Högskolan i Skövde får 3 miljoner för forskning om friskfaktorer7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett projekt leds av Thomas Andersson, forskare på Högskolan i Skövde, som tilldelas nära 3 miljoner kronor för forskning om politiken som potentiell organisatorisk friskfaktor i kommuner.

Forskare på Mittuniversitetet får 4 miljoner för forskning om friskfaktorer inom hälso- och sjukvård7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Åsa Tjulin, forskare på Mittuniversitetet i Östersund, som tilldelas drygt 4 miljoner kronor för att granska och identifiera vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats och ett attraktivt arbete utifrån studerandes, läkares, sjuksköterskors och arbetsgivares perspektiv – och om dessa perspektiv är förenliga.

Forskare på Karolinska Institutet får nära 10 miljoner för forskning om friskfaktorer på organisatorisk nivå7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Två av projekten leds av Lydia Kwak respektive Marta Roczniewska, båda forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, som tilldelas sammanlagt nära 10 miljoner kronor till varsitt projekt för att forska om friskfaktorer på organisatorisk nivå.

Forskare på Göteborgs universitet får 3,5 miljoner för forskning om friskfaktorer7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett projekt leds av Lotta Dellve, forskare på Göteborgs universitet, som tilldelas 3,5 miljoner kronor för forskning om kommunikationsflödens och kommunikationsklimatets betydelse som organisatoriska friskfaktorer.

Forskare på Högskolan Dalarna får 5 miljoner för forskning om friskfaktorer inom vården7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Ett av projekten leds av Ann Rudman, forskare vid Högskolan Dalarna, som tilldelas närmare 5 miljoner kronor för att undersöka hur friskfaktorer påverkar sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, arbetsengagemang och hälsa under yrkeslivet.

40 miljoner till forskning om friskfaktorer inom kommuner, regioner och kommunala företag7.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vad är det som främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Det ska nio nya forskningsprojekt forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Det treåriga programmet finansieras av Afa Försäkring och omfattar 40 miljoner kronor och genomförs i syfte att bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Hur säkert reser hantverkare och omsorgspersonal i tjänsten?25.4.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Välkommen att bevaka hybridseminarium 2 maj kl. 9–10. Hantverkare och personal inom hemsjukvård och äldreomsorg reser i arbetet utan att omfattas av de regelverk som gäller yrkesförare. Idag saknas kunskap om deras olycksrisk i trafiken. Nu har ett forskningsprojekt finansierat av Afa För­säkring granskat detta. Resultaten presenteras på ett frukostseminarium den 2 maj. Delta på plats eller digitalt.

Ministrar besöker Afa Försäkring – för ett friskt och tryggt arbetsliv19.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Mot bakgrund av dödsolyckor på svenska arbetsplatser, besökte Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister och Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Afa Försäkring den 18 april i syfte att få veta mer om arbetsmarknadens parters förebyggande arbete i arbetslivet. Under besöket presenterade de partsägda aktörerna Afa Försäkring och Prevent sina respektive förebyggande verksamheter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

  • Afa Försäkring
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye