Stora retorikpriset

Föreningen Stora Retorikpriset har till ändamål att stärka demokratin genom att arbeta för att fler får en större retorisk kompetens. Vi anser att retorik kan hjälpa oss alla att på våra vardagsscener:

  • lyssna och tala så att fler förstår varandra. 
  • ta ansvar för fakta och etik.
  • bli modigare och mer vidsynta. 

Vi vill därför se retorik återinfört som obligatoriskt ämne i grundskolan och på lärarutbildningen. Stora Retorikpriset är infört för att skapa ett forum där vi kan påverka beslutsfattare och sprida budskapet om retorikens värde i en demokrati.

Prisutdelningen lyfter goda retoriska exempel som kan vara förebilder för många och uppmuntra till att bli bättre retoriker, våga uttrycka sig, berätta, påverka och lyssna.

Föreningen grundades 2020 men priset har delats ut sedan 2008 till bland andra Henrik Schyffert, Magdalena Ribbing, Jason Diakité, Stavros Louca, Sissela Kyle, Erik Niva, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.

 

Föreningen Stora Retorikpriset har till ändamål att stärka demokratin genom att arbeta för att fler får en större retorisk kompetens. Vi anser att retorik kan hjälpa oss alla att på våra vardagsscener:

  • lyssna och tala så att fler förstår varandra. 
  • ta ansvar för fakta och etik.
  • bli modigare och mer vidsynta. 

Vi vill därför se retorik återinfört som obligatoriskt ämne i grundskolan och på lärarutbildningen. Stora Retorikpriset är infört för att skapa ett forum där vi kan påverka beslutsfattare och sprida budskapet om retorikens värde i en demokrati.

Prisutdelningen lyfter goda retoriska exempel som kan vara förebilder för många och uppmuntra till att bli bättre retoriker, våga uttrycka sig, berätta, påverka och lyssna.

Föreningen grundades 2020 men priset har delats ut sedan 2008 till bland andra Henrik Schyffert, Magdalena Ribbing, Jason Diakité, Stavros Louca, Sissela Kyle, Erik Niva, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.

 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye