Rättsmedicinalverket

Vi är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 kunniga och engagerade medarbetare.

Ny kunskapsöversikt avseende abusive head trauma (AHT)23.2.2023 09:36:11 CET | Pressmeddelande

Rättsmedicinalverket (RMV) har kartlagt det rådande kunskapsläget avseende abusive head trauma (AHT) i en kunskapsöversikt. En slutsats i denna översikt är att det vetenskapliga underlaget är fortsatt otillräckligt för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av den så kallade triaden för att identifiera skakvåld. Samtidigt indikerar översikten att triaden i vissa fall orsakas av skakvåld.

Årsredovisningen för 2022 klar22.2.2023 10:22:19 CET | Pressmeddelande

Måndagen den 20 februari lämnade Rättsmedicinalverket över årsredovisningen för 2022 till regeringen. I den går att läsa att antalet utförda obduktioner inom rättsmedicin följer en tioårig trend och fortsätter öka samt att nya metoder inom rättsgenetiken öppnar upp tidigare stängda möjligheter. Inom rättskemin kan noteras nya arbetssätt kopplat till försöksverksamheten med snabbare lagföring samt avsevärt färre beställningar från Polismyndigheten. Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade något jämfört med 2021, men är fortfarande färre än toppåret 2019.

Vi är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 kunniga och engagerade medarbetare.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye