Region Jönköpings län
Region Jönköpings län

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Region Jönköpings län lanserar designnätverk för lokal produktion på Kulturgatan Bodafors5.2.2024 13:15:59 CET | Pressmeddelande

Från och med årsskiftet är Jönköpings län en del av det nationella SPOK-nätverket som arbetar för ett skifte från global till lokal tillverkning. SPOK grundades i Skåne 2016 och har sedan dess spridit sig till fler regioner med syftet att synliggöra och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter. SPOK Jönköping kommer att drivas av Kulturgatan Bodafors med Region Jönköping län som huvudfinansiär.

Pressinbjudan: Nu ska stödet bli bättre till den som utsatts för sexuellt våld5.10.2023 13:52:53 CEST | Pressinbjudan

Så många som var fjärde elev i årskurs 3 på gymnasiet uppger att de utsatts för sexuellt våld någon gång under uppväxten. Samtidigt uppger en av tio kvinnor och en av hundra män att de i vuxen ålder utsatts för påtvingade samlag. Utsatthet för sexuellt våld är ett folkhälsoproblem med djupgående negativa konsekvenser för den som drabbas. Ofta uppmärksammas händelserna långt efter att de skett och studier visar att vården behöver bli bättre på att tidigare upptäcka sexuell utsatthet och förbättra omhändertagandet för den som utsatts. I snart ett år har flera olika aktörer i Jönköpings län tillsammans arbetat med förbättringsåtgärder på olika sätt. Dessa har utvecklats och testats i olika verksamheter, exempelvis student- och elevhälsa, psykiatri, socialtjänst, kvinnosjukvård och på länets ungdomsmottagningar. Fredag den 6 oktober avslutas projektet Survive och då är du välkommen att ta del av resultat, lärdomar och hur utvecklingsarbetet fortgår. Vid projektavslutningen finns medarbetar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye