Löf

Löf – En patientförsäkring för alla


Löf är Sveriges ledande försäkringsbolag inom patientförsäkringar. Inom vårt samhällsuppdrag ingår både att utreda men också lämna ersättning till de patienter, våra kunder, som skadas inom den svenska vården.

Löf har dessutom ett särskilt uppdrag från sina ägare, landets 21 regioner, att verka för att på olika vis förebygga antalet skador inom den svenska vården. De skadeförebyggande insatserna kan handla om alltifrån att genomföra olika former av nationella utbildningsinsatser, till att stötta olika forskningsprojekt. Löf har dessutom ett nära samarbete med vårdens olika professioner.

Under 2021 tog Löf emot över 18.000 skadeanmälningar, och betalade ut strax över 600 miljoner kronor i ersättning till patienter och efterlevande.

För vidare information - besök https://www.lof.se 

Löf – En patientförsäkring för alla


Löf är Sveriges ledande försäkringsbolag inom patientförsäkringar. Inom vårt samhällsuppdrag ingår både att utreda men också lämna ersättning till de patienter, våra kunder, som skadas inom den svenska vården.

Löf har dessutom ett särskilt uppdrag från sina ägare, landets 21 regioner, att verka för att på olika vis förebygga antalet skador inom den svenska vården. De skadeförebyggande insatserna kan handla om alltifrån att genomföra olika former av nationella utbildningsinsatser, till att stötta olika forskningsprojekt. Löf har dessutom ett nära samarbete med vårdens olika professioner.

Under 2021 tog Löf emot över 18.000 skadeanmälningar, och betalade ut strax över 600 miljoner kronor i ersättning till patienter och efterlevande.

För vidare information - besök https://www.lof.se 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye