Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar centralt för att planera och samordna genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. I uppdraget ingår också att ha beredskap för att kunna genomföra extra val inom tre månader efter regeringsbeslut. Fria och allmänna val är en central och grundläggande del i ett demokratiskt samhälle.

http://www.val.se

Valmyndigheten ansvarar centralt för att planera och samordna genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. I uppdraget ingår också att ha beredskap för att kunna genomföra extra val inom tre månader efter regeringsbeslut. Fria och allmänna val är en central och grundläggande del i ett demokratiskt samhälle.

http://www.val.se

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye