Grant Thornton Sweden AB

Lägsta lönsamheten i den privata vård- och omsorgssektorn på tio år1.12.2023 07:28:00 CET | Pressmeddelande

Den totala omsättningen för privata vårdbolag i Sverige ökade under 2022 i relation till 2021. Samtidigt försämrades lönsamheten jämfört med föregående år, från 7,6 procent till 6,3 procent, den lägsta noteringen på tio år. Förutom utmanande vårdköer och sjunkande produktivitet är ökad ekonomisk brottslighet ett växande problem som också påverkar de privata vårdgivarna.

Ny kartläggning: Håller de svenska börsbolagen måttet för framtidens krav?1.11.2023 08:03:00 CET | Pressmeddelande

Omvärlden idag ställer allt högre krav på företag. Investerare, kunder och medarbetare vill se ansvarstagande och transparens – oavsett lagkrav. En färsk kartläggning, gjord av revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton, visar att svenska börsbolag i stor utsträckning följer koden för svensk bolagsstyrning, men att det finns stora variationer i hur man redogör det faktiska arbetet. Riskhantering och jämställdhet är två viktiga områden som står ut.

Ny undersökning: Företag mäter icke- finansiella nyckeltal – om det ger klirr i kassan28.3.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Revisions- och rådgivningsföretaget Grant Thornton har tagit fram konceptet ”Framtidens Nyckeltal” för att ta reda på vilka nyckeltal som svenska företag mäter idag, och vilka nyckeltal som blir avgörande för framtida konkurrenskraft. Nästan 500 företag deltog i undersökningen och slutsatsen är att icke-finansiella nyckeltal mäts i viss utsträckning, och oftare så när det finns en tydlig koppling till finansiella nyckeltal. Undersökningen befäster också att de större bolagen har kommit längre och att när företagen själva får lista framtidens nyckeltal tenderar de flesta att ha en koppling till sociala faktorer.

Från Telia till Grant Thornton – Karin Alexandersson ny chef för People & Culture23.3.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Efter tolv år inom Telia, senast som tillförordnad HR-chef för Telia Sverige med drygt 4 000 medarbetare, väljer Karin Alexandersson nu att ansluta till Grant Thornton. Hon blir ny Chief People & Culture Officer och tar plats i företagsledningen. Grant Thornton har nyligen antagit en ny vision och strategi och bara under 2023 vill företaget anställda 350 nya medarbetare.

Grant Thornton International stänger ännu ett rekordår18.1.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Grant Thornton International Ltd stänger verksamhetsåret med en tillväxt på 13,7 procent, där omsättningen ökat till 7,2 miljarder USD (6,6 för 2021) Trots ännu ett utmanande år på många marknader, uppnådde de största affärsområdena och regionerna en tvåsiffrig tillväxt. Antalet medarbetare inom nätverket fortsätter också att öka och är nu uppe i 68 000. Även svenska Grant Thornton visar fortsatt stark tillväxt.

Ny rapport: Lönsamheten högsta på fem år – men personalbristen ett hot för vård- och omsorgsbranschen1.12.2022 16:02:54 CET | Pressmeddelande

Den privata vård- och omsorgsmarknaden i Sverige har återhämtat sig efter pandemin. Omsättningen ökade med cirka fem procent under 2021 och lönsamheten är den högsta sedan 2017. Men samtidigt står vårdsektorn nu inför liknande strukturella utmaningar som innan pandemin. Personalbrist, låg produktivitet och stora regionala skillnader är några exempel. Dessutom ritas den politiska kartan om. Detta enligt Grant Thorntons färska rapport.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>