Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin.  Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

TMF välkomnar nytt räntebesked: ”Glädjande nyhet att prognosen ser ut att vända uppåt”23.11.2023 10:36:08 CET | Pressmeddelande

Torsdagens räntebesked, med oförändrad styrränta, är positiva nyheter för svensk industri i allmänhet – och TMF:s hårt drabbade medlemsföretag i synnerhet. Någon omedelbar konsumtionsfest är inte att vänta för svenska hushåll, men framtidsutsikterna har förbättrats i takt med att inflationstrycket avtagit och räntechocken klingat av. Nu spår prognosmakarna en ökad tillväxt nästa år, vilket är ett positivt besked för svensk trä- och möbelindustri.

TMF på Stockholm Furniture Fair 2024: Återanvänd installation av designduon Färg & Blanche blir mässmötesplats9.11.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Inför 2024 års upplaga av Stockholm Furniture Fair samarbetar Trä- och Möbelföretagen, TMF, och mässan med designstudion Färg & Blanche och skapar designbaren The Yellow Thread. Installationen tog Färg & Blanche fram för Sveriges EU-ordförandeskap i Bryssel och den visas nu på ett nytt sätt som en av mässans två nysatsningar på mötesplatser för affärer och branschutbyte.

TMF om budgeten: “Uteblivna byggsatsningar riskerar spridning till fler branscher”20.9.2023 09:08:07 CEST | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, välkomnar regeringens budgetsatsningar på bostadsbyggandet, minskad regelbörda och yrkesutbildningar, men saknar ordentliga insatser för att mildra byggkrisen som redan riskerar att ta med sig allt fler branscher i raset. “Det här räcker inte. Regeringen måste leverera på den reformsatsning man aviserade när man tillträdde - i synnerhet nu givet det allvarliga läget”, säger David Johnsson, vd på TMF.

TMF:s Trähusbarometer: Rejält sänkt småhusprognos – fortsätter 202412.9.2023 07:59:59 CEST | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s, färska prognos för antalet påbörjade småhus 2023 sätts till 6 000 stycken, vilket är en minskning med 1 500 jämfört för med ett halvår sedan. Det visar årets andra Trähusbarometer. Prognosen för 2024 är ännu lägre - 4 000 påbörjade småhus. “Osäkra ränteläget och inflationen är huvudorsakerna”, kommenterar TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys 1 2023: Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri – trots oroliga tider18.4.2023 08:03:55 CEST | Pressmeddelande

Ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, höga räntor och inflation med prishöjningar som följd har präglat det gångna året för svensk trä- och möbelindustri. Men trots stora ekonomiska utmaningar och en konjunkturnedgång som hotar går möbelindustrin fortsatt framåt. Samtidigt slår konjunkturen allt hårdare mot småhusbranschen.

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad31.3.2023 19:07:19 CEST | Pressmeddelande

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.

”Nära smärtgränsen” – men TMF säger ja till första avtalsbudet för industrin24.3.2023 15:02:45 CET | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, säger ja till första avtalsbudet, den så kallade hemställan, som parterna inom industrin tog emot från OpO, de opartiska ordförandena, under torsdagen. Avtalsförslaget sträcker sig över två år, är inte uppsägningsbart, och innehåller en kostnadsökning på 3,7 procent första året och 2,8 procent det andra, dvs ett sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent.

Markant sänkning av småhusprognosen21.3.2023 07:55:27 CET | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan. Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av en global, finansiell osäkerhet, inflation samt skenande energipriser. För flerbostadshus har orderingången minskat med 61 procent för andra halvåret 2022 (jämfört med motsvarande period 2021). Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från TMF.

Årlig statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri6.2.2023 09:30:03 CET | Pressmeddelande

Drygt 75 procent av svensk möbelproduktion exporteras till andra länder och branschen fortsätter att växa visar branschorganisationen TMF:s årliga rapport (med preliminära siffror) som presenteras i samband med Stockholm Furniture Fair. Men ska exporten fortsätta blomstra krävs det att små- och medelstora företags förutsättningar förbättras, framför allt inom EU.

Swedish Federation of Wood and Furniture Industry (TMF) at the Stockholm Furniture Fair 2023: Boundless Swedish Design – Swedish export investments in a borderless booth3.2.2023 16:26:55 CET | Pressmeddelande

After a two-year hiatus, Stockholm Furniture Fair, the world's largest meeting place for Scandinavian design, is making a comeback as a physical fair. TMF is at the fair all week with the export initiative Boundless Swedish Design – both in a physical booth and on a digital platform. Three seminars and a tour with the Minister of Foreign Trade are also arranged.

Trä- och Möbelföretagen (TMF) på Stockholm Furniture Fair 2023: Boundless Swedish Design - svenska exportsatsningar i gränslös monter2.2.2023 08:28:02 CET | Pressmeddelande

Efter två års uppehåll gör Stockholm Furniture Fair, världens största mötesplats för skandinavisk design, comeback som fysisk mässa. TMF finns på plats hela veckan med exportsatsningen Boundless Swedish Design - i både fysisk monter och på digital plattform. Dessutom arrangeras tre seminarier samt en rundvandring med utrikeshandelsministern.

Årlig statistik från SCB/TMF: Nyproduktion med trästommar håller i positiv trend22.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä fortsätter en långsiktig positiv trend. Visserligen gick andelen för 2021 ner från 19 till 18 procent, men i absoluta tal (+ 7 procent, totalt 4 397 lägenheter) innebär det ändå det högsta antalet sedan mätningarna inleddes 2010. Det visar ny årlig statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Avtalsyrkanden växlade mellan TMF och fackliga motparter: ”Tydliga tecken på en konjunkturnedgång som sprider sig”21.12.2022 10:30:00 CET | Pressmeddelande

Under förmiddagen växlades avtalsyrkanden mellan Trä- och Möbelföretagen, TMF, och de fyra fackliga motparterna GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörerna respektive Ledarna och därmed är avtalsrörelsen i gång. Yrkanden avser Träindustri- respektive Stoppmöbelindustriavtalen, för både arbetare och tjänstemän, och tar fasta på avtal som värnar företagens villkor att hantera krisen för ökad trygghet för både företag och arbetstagare.
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin.  Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.