Øresundsbron-logo

Øresundsbron

Øresundsbron

Øresundsbron bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Börsmeddelande: Information om statsstödsärendet5.3.2024 10:25:00 CET | Pressmeddelande

Med anledning av börsmeddelandet den 13 februari 2024. EU-kommissionen har den 5 mars publicerat beslutet om statligt stöd för Øresundsbro Konsortiet på sin webbplats: SA.52162: State aid in favour of the Oresund Bridge Consortium Beslutet hänvisar till ett åtagande från de danska och svenska staterna att säkerställa att Øresundsbro Konsortiet finansierar nya skulder och refinansierar befintliga skulder på marknadsmässiga villkor. Denna praxis har följts sedan EU-tribunalens dom 2018. De danska myndigheterna håller för närvarande på att beräkna det belopp som ska återkrävas för skatteåtgärderna. Det förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Konsortiets finanser. Vänligen kontakta Øresundsbro Konsortiets ägare för ytterligare kommentarer: Transportministeriets presstjänst Finansdepartementet, presskontakt hos finansmarknadsministern

Börsmeddelande: Information om statsstödsärendet13.2.2024 14:53:30 CET | Pressmeddelande

Som tidigare meddelats beslutade EU-tribunalen år 2018 att ogiltigförklara EU-kommissionens beslut från 2014 avseende statligt stöd till Øresundsbro Konsortiet. Tidigare hade EU-kommissionen beslutat att bolaget omfattas av reglerna om statligt stöd och att det är förenligt med dessa regler. I EU-tribunalens beslut hänvisades EU-kommissionen till att genomföra ytterligare utredning. Øresundsbro Konsortiet har i dag fått information om att EU-kommissionen har fattat ett nytt beslut i frågan om statsstöd. Under kommande veckor kommer Øresundsbro Konsortiet tillsammans med sina ägare att analysera konsekvenserna av det nya statsstödsbeslutet och göra en uppföljning. Länk till EU-kommissionens pressmeddelande.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Øresundsbron bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye