GotlandsHem-logo

GotlandsHem

GotlandsHem

GotlandsHem - där livet pågår 
Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag och är helägt av Region Gotland. Vi äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vårt bostadsbestånd är varierat, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse på landsbygden.  

Välkommen till ordinarie bolagsstämma18.4.2024 08:55:00 CEST | Pressmeddelande

22 april klockan 13.00 går GotlandsHems ordinarie bolagsstämma av stapeln. Här presenteras årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023. Den ordinarie bolagsstämman är öppen för media och allmänhet. Det kommer finnas flera frågestunder under bolagsstämmans genomförande. Direkt efter bolagsstämman finns även möjlighet för enskilda intervjuer. Välkommen till vår bolagsstämma 22 april klockan 13.00 som sker i hörsalen i lokalen Avar på Regementsgatan 2 i Visborg. Frågor Frågor om bolagsstämman besvaras av kommunikationsavdelningen på kommunikation@gotlandshem.se eller 0498 – 20 39 97.

Hyresförhandlingarna går till hyresmarknadskommittén16.11.2023 13:22:00 CET | Pressmeddelande

Trots tydligare förutsättningarna för årets hyresförhandling mellan GotlandsHem och Hyresgästföreningen står parterna långt ifrån varandra när det gäller nästa års hyresnivåer. Därför går förhandlingarna vidare till hyresmarknadskommittén. – I år såg vi fram emot en förhandling som utgick från den förtydligade trepartsmodellen. Det vill säga att vi med utgångspunkt från den gemensamma modellen skulle komma fram till hur de lokala förutsättningarna ska påverka årets hyresjustering, säger Joakim Martell, vd GotlandsHem. Tyvärr uppfattar vi att Hyresgästföreningen frångår förhandlingsmodellen vilket leder till att vi står allt för långt ifrån varandra för att på egen hand komma till en lösning. Trepartsöverenskommelsen är förhandlingsmodellen som har tagits fram av Sveriges allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Den innefattar rekommendationer till parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen. Det är uti

Nytt eget rekord i miljövänliga lösningar14.9.2023 13:03:00 CEST | Pressmeddelande

Under mobilitetsveckan 2023 bidrar GotlandsHem genom en visning av vår senaste nybyggnation kvarteret Signalottan 2 på A7-området i Visby. Här har GotlandsHem slagit ett eget rekord i miljövänliga lösningar. Vi erbjuder inte bara 62 nya bostäder till gotlänningarna. Våra hyresgäster bor i ett kvarter där det finns fordonspool med elcyklar och elbil i ett samarbete med Ego. Där smarta lösningar bidrar till vattenbesparande åtgärder i tvättstugan. Där vi vattnar med regnvatten och där energin från solceller används för belysning och för att värma vatten. – Vi är stolta över vår senaste nybyggnation på Signalottan 2. Här kan våra hyresgäster ta sig fram på ett hållbart sätt via vår fordonspool. De kan också känna att de bidrar till att spara både energi och vatten i och med de vattenbesparande åtgärder som finns på platsen och de installerade solcellerna, säger Isa Wästlund, affärsutvecklare inom hållbarhet på GotlandsHem. Guidad visning Visningen leds av Isa Wästlund som är affärsutveckl
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

GotlandsHem - där livet pågår 
Sedan 1957 har GotlandsHem varit hela Gotlands allmännyttiga bostadsföretag och är helägt av Region Gotland. Vi äger och förvaltar drygt 4 700 hyreslägenheter och 140 lokaler som är spridda över hela ön, från Fårösund i norr till Burgsvik i söder. Vårt bostadsbestånd är varierat, från medeltida byggnader i Visby innerstad till modern bebyggelse på landsbygden.  

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye