Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för landets alla arkitekter. Vi har 14 000 medlemmar och växer ständigt. Vi jobbar med politisk påverkan, medlemsservice och råd och rön kring hur medlemmarna bäst utför sitt arbete.

Vår vision är arkitektur som möter samtida och framtida behov: väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.

Världskongress visar vägen för att nå miljömål19.9.2023 08:49:18 CEST | Pressmeddelande

Landskapsarkitekternas internationella kongress, IFLA2023, vänder sig till alla som jobbar med byggd miljö. Temat är Emergent Interaction, de nya typer av samarbeten som krävs för att nå överenskomna miljömål. Det handlar också om att världskongressen för första gången äger rum på två kontinenter samtidigt, i Sverige och Kenya. Medier är inbjudna till pressträff den 29 september kl 11.30, där talarna deltar, och att följa kongressen den 28–30 september, digitalt eller på plats i Filadelfiakyrken i Stockholm.

RIT-avdrag och breddad a-kassa dämpar lågkonjunkturens effekter21.6.2023 08:43:30 CEST | Pressmeddelande

Lågkonjunkturen och räntehöjningarna lamslår byggbranschen och arkitektkontoren säger upp personal i oroande takt. Allra svårast har de unga arkitekterna som just tagit examen. Vid ett möte i går med bostadsminister Andreas Carlson lyfte Sveriges Arkitekter två konkreta förslag som dämpar lågkonjunkturens effekter: Inför ett RIT-avdrag för klimatförbättrande arkitekttjänster för privatpersoner, och bredda a-kassan till att även omfatta nyutexaminerade högskolestudenter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för landets alla arkitekter. Vi har 14 000 medlemmar och växer ständigt. Vi jobbar med politisk påverkan, medlemsservice och råd och rön kring hur medlemmarna bäst utför sitt arbete.

Vår vision är arkitektur som möter samtida och framtida behov: väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar.