Linköpings kommun

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Fler val för kvinnor som lämnar våldsamma relationer21.8.2023 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Linköpings kommun placerar idag kvinnor med barn utanför kommunen när det finns akut behov av skydd vid våldsutsatthet. Detta har en stor påverkan på barnen som behöver bryta upp från förskola, skola och kamrater. Genom att istället erbjuda möjlighet till skydd och stöd på hemmaplan får barnet behålla kontakten med förskola, skola, kamrater, som är viktiga skyddsfaktorer för ett barn.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.