AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige

AF Gruppen är en ledande entreprenad- och industrikoncern med verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling, energi och miljö samt offshore. 

AF Gruppen är noterad på Oslo Børs (AFG) och omsätter 31 MNOK (2022) med 5 500 medarbetare, huvudsakligen i Norge och Sverige.

afgruppen.no

AF Gruppen är en ledande entreprenad- och industrikoncern med verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling, energi och miljö samt offshore. 

AF Gruppen är noterad på Oslo Børs (AFG) och omsätter 31 MNOK (2022) med 5 500 medarbetare, huvudsakligen i Norge och Sverige.

afgruppen.no