AcadeMedia
AcadeMedia

I pressrummet hittar du som är journalist våra pressmeddelanden och övrigt pressmaterial. Efter kontorstid nås pressjouren på telefon 070-718 88 30. 

AcadeMedia erbjuder stöd till Sveriges vårdnadshavare21.3.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Vårdnadshavare får en allt viktigare roll när Sveriges gymnasieelever numera undervisas på distans på grund av Coronaviruset. Därför erbjuder AcadeMedia nu alla Sveriges vårdnadshavare ett stöd, hur de bäst ska kunna stötta sina ungdomar som får fjärr- eller distansundervisning. Idag lanserar AcadeMedia den första filmen i en serie som ska hjälpa vårdnadshavare att få ökad förståelse om vad distans- och fjärrundervisning innebär.

Övergång till distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildning17.3.2020 16:36:08 CET | Pressmeddelande

Från och med i morgon onsdag den 18 mars 2020, rekommenderar regeringen att all utbildning på gymnasiet, komvux och högre utbildning bedrivs på distans. Arbetet med att gå över till distansutbildning för hela eller delar av AcadeMedias verksamhet har planerats länge och sätts nu i verket för gymnasiet och vuxenutbildningen. För elever som inte har möjlighet att studera på distans och elever med särskilda behov, kommer vi att hitta andra lösningar så de kan få del av sin undervisning.

Friskolor - en naturlig och viktig del av utbildningssystemet26.2.2020 10:36:46 CET | Nyheter

Friskolor har funnits i över 30 år. Idag går nära 400 000 barn och elever i en friskola och antalet ökar varje år. Över 73 000 lärare, 17 procent av lärarkåren, arbetar i en friskola. När Rebecca Roth ordförande i LR:s Studerandeförening vill att friskolor som drivs av aktiebolag ska läggas ner, bör hon ha i åtanke att ett sådant beslut skulle få stora konsekvenser för både lärare och elever.

Arbetsförmedlingens framtid är vårt gemensamma ansvar17.9.2019 14:38:44 CEST | Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i utvecklingen av den svenska modellen. Sverige har kunnat hjälpa människor till ny kompetens och omställning till nya jobb och branscher. Detta har varit helt avgörande för vår konkurrenskraft. Tyvärr används Arbetsförmedlingen numera snarare som ett slagträ i den politiska debatten än som ett verktyg för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Många arbetssökande kommer i kläm och medarbetare på myndigheten far illa och slutar. Arbetsförmedlingens utvecklingsresa är ett gemensamt ansvar för alla som vill ha en välfungerande arbetsmarknad. Nu måste Arbetsförmedlingen få ett tydligt och långsiktigt uppdrag samt de resurser som krävs.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

I pressrummet hittar du som är journalist våra pressmeddelanden och övrigt pressmaterial. Efter kontorstid nås pressjouren på telefon 070-718 88 30.