AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 22,6 miljarder NOK (2019) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av HMB Construction, Kanonaden Entreprenad, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer och Pålplintar.

afgruppen.se

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 22,6 miljarder NOK (2019) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av HMB Construction, Kanonaden Entreprenad, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer och Pålplintar.

afgruppen.se