AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27 miljarder NOK (2020) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av HMB Construction, Kanonaden Entreprenad, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer och AF Prefab Mälardalen.

afgruppen.se

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27 miljarder NOK (2020) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av HMB Construction, Kanonaden Entreprenad, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer och AF Prefab Mälardalen.

afgruppen.se