AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 28 miljarder NOK (2021) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av Kanonaden Entreprenad, HMB Construction, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, AF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

afgruppen.se

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 28 miljarder NOK (2021) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av Kanonaden Entreprenad, HMB Construction, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, AF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

afgruppen.se