DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten verkar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Läkaren förklarade att i vanliga fall aborteras ett sådant foster som jag naturligt. Men jag var naturens misstag som överlevde. Det fick jag höra när jag var tretton år.”7.12.2020 09:53:14 CET | Pressmeddelande

Vipeholmsanstalten och andra institutioner är en del av Sveriges historia som många inte känner till. DHR menar att staten nu måste ge alla de människor som placerades där en offentlig ursäkt. ”De behöver få upprättelse, erkännande och bli lyssnade på, men lika viktigt är att förhindra att det som skedde då händer igen”, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

”Well played…” DHR kommenterar LSS-utredningen11.11.2020 09:53:00 CET | Pressmeddelande

Under många års tid har vi i funktionshinderrörelsen upplevt hur frågan om assistans och andra LSS-insatser har urholkats mer och mer. Från politikens sida har vi upprepade gånger fått medhåll i att alla som har rätt till assistans ska få assistans. Ändå ser vi en tydlig strategi som gått ut på att förhala och dra ut på åtgärder som faktiskt skulle förändra situationen för oss som är i behov av assistans.

Uttalande från DHR:s förbundsmöte 2020: Sjukersättning måste räcka till mer än hyra27.10.2020 13:06:00 CET | Pressmeddelande

Många med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) jobbar deltid eller kan inte arbeta alls. För vissa överstiger de samlade avgifterna för boende och stödinsatser en mycket låg inkomst, och varje liten utgift måste övervägas noga. Det är snarare regel än undantag att anhöriga tvingas bidra ekonomiskt och den som saknar en närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt kan hamna i en förtvivlad situation.

”Min andedräkt är full av Covid!” - Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?”7.10.2020 08:28:00 CEST | Pressmeddelande

Att ”nightinggala” – att vara snäll på sina egna villkor och strunta i mottagarens behov av snällheten – är något många personer med funktionsnedsättning utsätts för. Karolina Celinska och Janna Olzon på DHR pratar med Pia-Lena Krischel, kommunikatör och ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland om snällism. Pia-Lena, som myntat begreppet nightingala, säger i samtalet att om hon inte faller på knä av tacksamhet inför en taxichaufför, blir hon den otacksamma apan istället.

”Bakom varje bedrägeri finns en människa som inte får den assistans den har rätt till”30.9.2020 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

DHR kommenterar debatten om personlig assistans. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) var den största frihetsreformen som Sverige genomfört för människor med omfattande funktionsnedsättning, när den antogs 1994. Tack vare den personliga assistansen kunde människor lämna institutionerna, bli delaktiga i samhället och leva ett aktivt och värdigt liv. Under det senaste decenniet har dock LSS och personlig assistans varit extremt ifrågasatt och debatterat i media. Det som lyfts fram är nästan alltid kostnader, fusk och bedrägerier och ytterst sällan de enorma vinningar som assistansen ger. DHR reagerar kraftigt mot de ständiga attackerna på den personliga assistansen. Nyligen använde Expressens ledarsida en rapport från Nationellt Underrättelsecentrum, NUC, som bränsle i debatten. Rapporten behandlar frågan om organiserad brottslighet inom assistansen – ett mycket viktigt område att belysa. Men när personlig assistans ensidigt lyfts fram som ett problem och ständigt

Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” - Träna bort smärtan med TV-reklam!29.9.2020 09:37:00 CEST | Pressmeddelande

Karolina Celinska och Janna Olzon drar igång sin Coronakarusell efter sommaruppehållet och undrar hur det ska bli när snö och slask inte gör det lika kul att vara ute längre. Hur ska en hålla sig igång när kylan kommer? Pandemin påverkar ju allas hälsa. Jobbar du hemma har vardagsmotionen som vägen till och från jobbet, försvunnit. Och inte är det många som vågar sig till gymmet i denna tid.

DHR kommenterar budgeten för 2021: ”Reformera sjukersättningen och öka insatserna för att få fler i jobb”21.9.2020 12:19:00 CEST | Pressmeddelande

En reformerad sjukersättning och fler åtgärder för att människor med funktionsnedsättning ska få jobb, det är några saker som DHR saknar i regeringens budget för 2021. I dag presenterar regeringen, Centerpartiet och Liberalerna budgeten för 2021 i riksdagen. Sverige ska återstartas med ett stimulanspaket på 105 miljarder kronor, där satsningar på välfärd, klimat och sänkta skatter står i fokus. Sjukersättningen Regeringen ger i budgetpropositionen förslag på åtgärder för att stärka pensionärers ekonomi. Pensionerna höjs samtidigt som skatten sänks för personer över 65 år. - Det är bra men återigen glöms personer med nedsatt arbetsförmåga bort, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR. DHR kräver att personer med funktionsnedsättning som är hänvisade till sjuk- eller aktivitetsersättning för sin försörjning ska få ta del av åtgärderna. Sjukersättningen behöver reformeras och göras mer flexibel, följa allmän lönenivå och höjas med samma procentsats som det avtalats om i de årliga k

DHR och Folkspel förlänger sitt avtal2.7.2020 12:28:00 CEST | Pressmeddelande

Samarbetet mellan DHR och ideella Folkspel fortsätter. Ett nytt ettårsavtal är tecknat och gäller från 1 juli 2020. Folkspels senaste verksamhetsår innebar ett överskott på 189 miljoner till landets föreningsliv. Sedan starten 1991 landar totalsumman på uppemot 17 miljarder. - Vi ser möjligheterna för våra DHR-avdelningar att stärka sin ekonomi med hjälp av de produkter som Folkspel erbjuder och är glada över det fortsatta samarbetet, säger Ken Gammelgård, förbundssekreterare på DHR. Sedan 1991 har det inbringat totalt 87 miljoner kronor till DHR. - Vårt åtagande handlar bland annat om att hjälpa till med att promota våra produkter BingoLotto och Sverigelotten, skapa kampanjer och marknadsföra storomgångar med avsikten att öka organisationernas intäkter, säger Max Lauritzson och Helen Eriksson, ansvariga för samarbeten med medlemsorganisationer på Folkspel. På bilden: Ken Gammelgård, förbundssekreterare, DHR

Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” #Always in quarantine1.7.2020 11:50:00 CEST | Pressmeddelande

Angela Åkvist är en av de unga kvinnor med funktionsnedsättning som medverkar i DHRs jämställdhetsprojekt Funktion Femmes. I ett nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” berättar hon om sin kamp för att skaffa ett arbete. - Oavsett coronakrisen är det jobbigt – karantänen är en extremare version av det liv jag har annars, och allt tar längre tid än vanligt, säger hon.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten verkar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.