DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten verkar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Stöd vid möte med myndigheter!17.5.2022 09:42:05 CEST | Pressmeddelande

Nu lanserar vi Sekundantprojektet. Projektets syfte är att stärka individens röst och position i möte med myndighetshandläggare genom att en tredje person är med – en så kallad Sekundant. En sekundant är historiskt den person som med början på 1500-talet assisterade vid duellerna och skulle se till att duellen gick rätt till. På samma sätt ska vi genom projektet erbjuda dig som söker stöd- och serviceinsatser från samhället en möjlighet att förbereda, genomföra och följa upp mötet med handläggaren tillsammans med en Sekundant.

Funktionsrättsrörelsen lovades samråd av Arbetsförmedlingens överdirektör Lars Lööw4.2.2022 12:04:16 CET | Pressmeddelande

Långa väntetider och bristande samverkan gör att personer med funktionsnedsättning blir utan arbete. Det berättar Kristian Cornell på DHR för sajten hejaolika.se. Vissa arbetsgivare tvekar att anställa någon med till exempel rollator eller rullstol, av rädsla för merkostnader. Det går ju att söka ekonomiskt stöd för arbetshjälpmedel. Men vet arbetsgivare om det?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten verkar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga är fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.