Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

HD passar frågan om rätten till en domstolsprövning av rättighetskränkningar vidare till lagstiftaren21.12.2021 12:05:18 CET | Pressmeddelande

Högsta domstolen, HD, har avslagit DO:s överklagande för den man som nekades en flygresa med flygbolaget Braathens Regional Aviation. Enligt HD har bolaget nu gjort ett sådant medgivande av diskriminering som gör att en prövning av frågan inte är nödvändig. Samtidigt skriver domstolen i ett mycket ovanligt tillägg att de frågeställningar som är aktuella i målet är av sådant slag att de bör hanteras av lagstiftaren.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.