E.ON Sverige AB

E.ONs pressjour 040-255540Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister. 24-timmars service men mellan 22.00 - 06.00 endast i akuta ärenden. Övriga hänvisas till Kundservice tel 0771-22 24 24 eller Felanmälan tel 0771-880022.

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.