E.ON Sverige AB

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Pressmeddelanden
832
Meny

E.ON och Online Group i samarbete kring nytt datacenter8.11.2017 09:01 | Pressmeddelande

Online Group blir första partner att etablera sig på E.ONs nya datacenter i Bällstaberg, Stockholm. Med hållbarhet som grund erbjuder E.ON all teknisk infrastruktur som krävs, samtidigt som överskottsvärmen från datorhallen tillvaratas och levereras som fjärrvärme till kunderna i Vallentuna. Fullt utbyggd kommer överskottsvärme från sajten att kunna stå för cirka en tredjedel av Vallentunas fjärrvärmebehov.

Ny innovation kan förändra hela energimarknaden7.11.2017 10:00 | Pressmeddelande

Nu lanserar E.ON en innovation som tar vara på den energi som redan finns i våra städer. Systemet kopplar samman och balanserar olika aktörers energibehov med varandra, där en aktörs energiöverskott kan komma till nytta hos en annan. Först ut blir Medicon Village Science Park i Lund. − Vi tror att vår uppfinning kan förändra den globala marknaden för uppvärmning och kyla i städerna, säger Fredrik Rosenqvist, chef för Business Innovation på E.ON.

Framtidstron finns hos äldre i Sverige2.10.2017 13:56 | Pressmeddelande

Nästan hälften av alla européer tror att det kommer att finnas fler elbilar än fordon med förbränningsmotor om tio år. Detta framkom i en undersökning som genomförts av E.ON i åtta europeiska länder. De som är mest övertygade om detta är befolkningen i Rumänien. 68 procent tror att elbilarna är fler än konventionella bilar år 2027. I Sverige är motsvarande siffra bara 33 procent, och andelen är högre hos äldre än hos yngre.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.