Hyresgästföreningen Riksförbundet
Hyresgästföreningen Riksförbundet

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

  • Hyresgästföreningen Riksförbundet

Nya hyror klara för Eidars hyresgäster27.2.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Förhandlingarna för årets hyror mellan Hyresgästföreningen och kommunala bostadsbolaget Eidar är klara, efter beslut i Hyresmarknadskommittén, HMK. Lägenheterna kommer få en årlig hyreshöjning på 4,45 procent från den 1 januari. Bostadsbolagets ursprungliga krav var 7,35 procent. Från den 1 januari 2023 höjs hyrorna för kommunägda Eidars hyresgäster med 4,45 procent i snitt, efter beslut i Hyresmarknadskommittén. Förhandlingsresultatet innebär att hyresgästerna får en retroaktiv höjning av hyran. Eidars ursprungliga yrkande låg på 7,35 procent, vilket ansvarig förhandlare på Hyresgästföreningen, Sophia Fors, menar var alldeles för högt: — Vi har genom hela processen varit tydliga med att vi inte kommer acceptera en hyreshöjning som är högre än vad som är absolut nödvändigt. Vi har gått med på högre bud än tidigare år på grund av bolagets ökade kostnader. Vi har i förhandlingen påpekat att även hyresgäster har ökade levnadsomkostnader och att vi behöver hitta en rimlig avvägning. Tyvärr

Efter beslut från HMK – nu är hyrorna klara för KKB Fastigheters hyresgäster23.2.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Hyrorna är klara för det allmännyttiga bostadsbolaget KKB Fastigheter som berör cirka 2194 lägenheter. Efter beslut från Hyresmarknadskommittén landar uppgörelsen på en hyreshöjning på 4,5 procent. Plus ett tillfälligt kristillägg under 2023 om 2,5 % för lägenheter med varmhyra. Hyresjusteringen gäller från 1 januari 2023 – ett resultat som Hyresgästföreningen, som företrädare för hyresgästerna, önskat vore betydligt lägre.

Nya hyror hos Sandhultsbostäder och Toarpshus23.2.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Den 1 april höjs hyrorna hos Sandhultsbostäder och Toarpshus i Borås. Genomsnittlig höjning för Sandhultsbostäder är 3,7 procent och 3,8 procent för Toarpshus hyresgäster. Räntor och kostnadsökningar har inneburit ovanligt höga krav från bolagen och tuffa förhandlingar. Vid inledningen av förhandlingarna ville Sandhultsbostäder få igenom en höjning med 5,2 procent och Toarpshus ville få igenom en höjning med 5,5 procent. För Hyresgästföreningen har det varit viktigt att nå överenskommelser som är långsiktigt hållbara för bolagen och deras hyresgäster. – I en svår ekonomisk tid för både hyresvärdar och hyresgäster har vi nått lokala överenskommelser som innebär en skälig kompromiss mellan hyresgästernas behov och bolagens intressen, säger Stefan Lindborg, förhandlingsledare hos Hyresgästföreningen. För ytterligare upplysningar: Abdukadir Abdulle, förhandlare Telefon: 010 459 14 59 E-post: abdukadir.abdulle@hyresgastforeningen.se Region BohusÄlvsborg-Skaraborg Regional pressjour BÄSK 010

Nya hyror förhandlade med Vänersborgsbostäder22.2.2023 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Vänersborgsbostäder valde i början av året att stranda förhandlingen om nya hyror och söka central medling från Hyresmarknadskommittén (HMK). Detta i ett läge när Vänersborgsbostäder och Hyresgästföreningen stod långt ifrån varandra i förhandlingarna. Innan vi fått ett centralt medlingsbeslut från HMK valde bolaget ändå att sätta sig ned vid förhandlingsbordet igen och göra upp lokalt med Hyresgästföreningen. Överenskommelsen är på i genomsnitt 4,48 procent men slår olika för olika delar av fastighetsbeståndet. Bakgrunden till bolaget ursprungliga höga krav om att få höja med 6,4 procent är allmänna kostnadsökningar. Hyreshöjningarna blir ovanligt höga i år på grund av kostnadsökningarna. Hyresgästföreningen är nöjda med att parterna har kunnat nå en kompromiss utan att blanda in HMK. – Hyresgästföreningen välkomnade att Vänersborgsbostäder valde att återvände till förhandlingsbordet. Vi tycker att en lokal överenskommelse där parterna tar gemensamt ansvar för att hitta en rimlig avväg

Willhem bryter pågående avtal med Hyresgästföreningen21.2.2023 10:23:00 CET | Pressmeddelande

Bostadsbolaget Willhem har sagt upp ett gällande avtal med Hyresgästföreningen för att höja hyrorna för totalrenoverade lägenheter i Trollhättan. Hyran för de så kallade Willhemlyfta lägenheterna fastställdes 2020 och ska enligt avtalet gälla oförändrade till och med den 31 december 2024. Hyresgästföreningen har dessutom fått signaler om att Willhem redan nu tar ut upp till 350 kronor i överhyra för en majoritet av sina Willhemlyfta lägenheter.

Hyrorna för Hebygårdars hyresgäster är klara20.2.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Hyresförhandlingarna gällande 2023 års hyror med det kommunala bostadsbolaget i Heby, Hebygårdar, inleddes med bolagets yrkande på 7,47 procent. Efter förhandlingar landar överenskommelsen på 4,2 procent för lägenheter där värme ingår och 3,2 procent för lägenheter med kallhyra, presumtionshyra eller för elkompensation. Samtliga hyror höjs den 1 februari. ”Vi befinner oss i en extrem situation vad gäller en rusande inflation och kostnadsökningar som vi inte sett på många år. Detta har lett till att fastighetsägare generellt har yrkat väldigt höga höjningar. Vi är medvetna om att även fastighetsägarna drabbas av ökande kostnader. Men vårt uppdrag är att värna hyresgästerna och förhandla fram hyror som alla har råd med” säger förhandlingsledare på Hyresgästföreningen, Lena Jansson Nordin. ”En höjning på 4,2 procent är väldigt mycket och vi är smärtsamt medvetna om att det slår hårt mot många hyresgäster. Vi kan bara hoppas att, när ekonomin återgår till ett mer normalt läge, vi också kan

Salahyror äntligen klara20.2.2023 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Hyrorna för Salabostäders hyresgäster är nu klara för 2023. Hyresgästföreningen kunde inte acceptera Salabostäders yrkande på 4,58 procent i förhandling med bolaget utan ärendet avgjordes av Hyresmarknadskommittén. Beslutet från Hyresmarknadskommittén blev en höjning på 4,05 procent från den 1 januari 2023. Efter ytterligare förhandling kommer hyrorna att höjas med i snitt 3,98 procent vilket beror på den systematisering av hyrorna som slutfördes under 2021. Systematiseringen syftar i korthet till att åstadkomma en rättvisare fördelning av hyrorna mellan olika typer av lägenheter, baserat på storlek, standard, modernitetsgrad och läge. Den överenskommelse som nu tecknats mellan parterna väver ihop systematiseringen med de årliga förhandlingarna och innebär följande: Den totala intäktsökningen för Salabostäder kommer att uppgå till 3,98 procent för 2023. Men det betyder inte att alla hyresgäster får en hyresökning på 3,98 procent. Systematiseringsmodellen har visat att drygt hälften av

Förhandlingarna med Katrineholms Fastighets AB om hyrorna för 2023 är nu klara.17.2.2023 14:30:00 CET | Pressmeddelande

Efter 5 förhandlingstillfällen och huvudsakligen diskussioner kring den nya trepartsöverenskommelsen hänsköt Katrineholms Fastighets AB årets hyresförhandling till Hyresmarknadskommittén den 21 december 2022 för prövning av tvisten. Efter att parterna valt att återuppta den lokala förhandlingen har de nu träffat en förhandlingsöverenskommelse om hyrorna för 2023. Överenskommelsen innebär en hyresjustering om i snitt 4,5%. Likt tidigare år sker hyresjusteringen genom kr/kvm och år för Katrineholms Fastighets ABs lägenheter. De hyresgäster som ej har värme inkluderat i hyran får en lägre hyresjustering än övriga hyresgäster. Bolaget yrkade hyresjusteringen från den 1 januari 2023, de nya hyrorna justeras i stället från och med den 1 mars 2023. - Under de förutsättningar som råder är det bra att vi till slut kunde komma överens utan full retroaktivitet. Det är dock klart att parterna behöver göra ett arbete lokalt kring förutsättningarna för förhandlingarna så att vi undviker försening nä

Hyresförhandlingarna i Umeå har strandat17.2.2023 10:30:00 CET | Pressmeddelande

- Vi har tyvärr inte kunnat nå en överenskommelse om en rimlig hyreshöjning, med trygga villkor för hyresgästerna. Hyresförhandlingarna har pågått sedan i september 2022, utan att leda till något resultat. När förhandlingarna startade yrkade fastighetsägarna på en höjning med 10,1 procent, något vi naturligtvis inte kunnat acceptera, säger Hyresgästföreningens förhandlare Charlotte Lundberg Jonsson. En strandning kan innebära att en hyresvärd tar kontakt direkt med sina hyresgäster för att begära ny hyra. Då bör man som hyresgäst kontakta Hyresgästföreningen för att kontrollera om hyresvärdens förslag är rimligt. Hyresgästen är inte skyldig att godta sin hyresvärds förslag till ny hyra, utan kan fortsätta att betala sin nuvarande hyra. - Vi håller nu dörren öppen och välkomnar alla privata fastighetsägare i Umeå som vill förhandla direkt med Hyresgästföreningen och göra rimliga överenskommelser på samma nivå som redan gjorts i större delen av Umeå, säger Charlotte Lundberg Jonsson. Str
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

  • Hyresgästföreningen Riksförbundet