IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Konjunkturbarometer för Q1: Efterlängtade kostnadsminskningar i sikte5.5.2023 07:52:23 CEST | Pressmeddelande

En ny undersökning från IKEM – Innovations- och kemiindustrierna visar att medlemsföretagen räknar med kostnadsminskningar under de kommande två kvartalen. Ett trendbrott och en efterlängtad utveckling, menar Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM. Plast-, gummi- och kemibranscherna ligger tidigt i värdekedjan och utvecklingen visar därför på ljuset i tunneln för en stor del av svensk industri.

Ny analys från IKEM: Arbetskraftsinvandring central för svensk ekonomi och industrins omställning20.3.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Den kunskapsintensiva industrin är helt beroende av att kunna rekrytera rätt personer. Arbetskraftsinvandringen är avgörande för innovations- och kemiindustribranschen eftersom den i stor utsträckning möjliggör expansion och det gröna teknikskiftet. En ny analys från IKEM visar att arbetskraftsinvandringen bidrog med 45 miljarder kronor till Sveriges BNP och 15 miljarder kronor i skatteintäkter år 2022. En majoritet av bidraget kommer från industrinära yrken.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.