Lernia

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
YOUTUBE

Kan 36 frågor göra svenskarna världsbäst på att skaffa nya vänner? (Interaktion För Svenskar)

Interaktion För Svenskar
YOUTUBE
Svenskar är sämst i världen på att skaffa vänner (Expat Insider 2017). Samtidigt är vänskapsband som knyts på arbetsplatsen en av de viktigaste faktorerna för lyckad integration. Därför lanserar vi nu Interaktion För Svenskar (IFS) - en interaktionskurs bestående av 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap. Frågorna har tagits fram tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt och bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek. Läs mer om initiativet och frågorna på www.lernia.se/ifs

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se